Географія 7 клас практичний зошит гдз – Відповіді Зошит Географія 7 клас Стадник. ГДЗ

ГДЗ Географія 7 клас. Зошита для практичних робіт Стадник О.Г. 2015 » Сторінка 5 » Rule.School

Сторінка 12

Практична робота 4

1. За кліматодіаграмою можна визначити переважають помірні типи повітряних мас. Середні температури найтеплішого та найхолоднішого місяців (гсіч=-30С, ГЛИП.=+170С), середньорічну кількість опадів (460 мм. за рік), середньорічну температуру (+7,80С) і тип клімату (помірно-континентальний) як висновок з усіх попередніх показників.

Сторінка 13

2. Ель-Голеа:

1) Середня температура липня +320С. Середня температура січня +100С.

2) Річна кількість опадів, що випадають 33 мм. 3) Режим випадання опадів: max — у листопаді 15 мм., min — у липні 0 мм. Велика річна амплітуда температур, що свідчить про розташування у пустелі. Опадів майже не має. Це тропічний (пустельний) тип клімату.

Бангі:

1) Сер. температура липня +250С, сер. температура січня + 250С.

2) Річна кількість опадів 1517 мм.

3) max у серпні 225 мм. min у січні 20 мм. Відсутність річної амплітуди температури та сумарна кількість опадів 1517 мм. свідчіть про деяку нерівномірність. Це субекваторіальний тип клімату.

Касабланка:

1) Сер. температура липня +220С, сер. температура січня +130С

2) Річна кількість опадів 430 мм.

3) так у грудні 80 мм. min у липні 0 мм. Незначна амплітуда температур та сезонність випадіння опадів найбілше узимку та восени, а найменше — улітку). Це субтропічний (середземноморський) тип клімату.

3. Відповіді є правильними, оскільки визначені за кліматодіаграмами типи клімату повністю співпадають із картою кліматичних поясів, бо дуже чіткими є різниця температур та опадів на вищеподаних кліматодіаграмах.

Сторінка 14

V. Висновок

В результаті аналізу клімотодіаграми я отримав ряд відомостей про кліматичні умови Африки: розташування території Африки у чотирьох кліматичних поясах (екваторіальний, субекваторіальний, тропічний, субтропічний), які мають свої особливості режиму випадіння опадів та розподілу температур від екватору на північ та південь, підтверджуючи закон широтної залежності.

X. Додаткове завдання.

Для того, щоб зробити опис кліматодіаграми з метою визначення типу клімату, потрібно:

1) Визначити середні температури січня та липня

2) Визначити загальнорічну кількість опадів

3) З’ясувати місяці із найбільшою та найменшою кількістю опадів

4) Зробити висновок за отриманими показниками

5) Визначити тип клімату.

rule.school

ГДЗ Географія 7 клас. Зошита для практичних робіт Стадник О.Г. 2015 » Сторінка 7 » Rule.School

Сторінка 18

Практична Робота 6

1.

1) tлип =+21°С, tсіч=+19°C. Опади: 1555 мм/рік. Max — червень (250 мм), min — грудень (20 мм). Тип клімату — субекваторіальний.

2) tлип =+21°С, tсіч=+15°C. Опади: 2 мм/рік. max і min — не виражені. Тип клімату — тропічний (пустельний).

3) tлип =+25°С, tсіч =+11°С. Опади: 1173 мм/рік. max- вересень (145 мм), min — грудень (55 мм). Тип клімату — субтропічний (із рівномірним зволоженням).

4) tлип =+270С, tсіч =+27°С. Опади: 2272 мм/рік. max. — вересень (340 мм.), min — лютий (50 мм). Тип клімату — екваторіальний.

5) tлип =+26°С, tсіч =+9°С. Опади: 1331 мм/рік, max — листопад (250 мм), min — серпень (ЗО мм). Тип клімату — субтропічний і середземноморський.

Сторінка 18

1. Всі відповіді є вірними, оскільки дані кліматодіаграм співпадають із даними кліматичній карті Південній Америки. Усі кліматодіаграми позначають різні типи клімату і тому кожен тип має власні особливості.

Існує декілька чинників, що обумовили кліматичні відмінності на континенті. Серед них можна виділити такі:

1) розташування материка в екваторіальних широтах,

2) відокремлення повітряних потоків з Тихого океану Андами,

3) вільний доступ повітряних мас Атлантичного океану на материк,

4) поширення низовин та рівнин, по яких без перешкоду рухаються повітряні маси углиб материка.

5) знаходження області низького тиску в центральної частині материка.

V. Висновок.

В результаті аналізу кліматодіаграм, які відповідають різним типам клімату Південної Америки можна зробить висновок про поширення екваторіального, субекваторіального, тропічного і субтропічного типів клімату.

X. Додаткове завдання

Окрім типів клімату, які були подані у кліматодіаграмах, на території Південної Америки також поширені субтропічний континентальний тип клімату (південно-західна частина Аргентини) та помірно-континентальний тип клімату помірного поясу). Перший характеризується такими показниками: tЛИП=+30С, tсіч=-10°С, Опадів = 400 мм/рік. Другий: tлип =+0°С, tсіч=-15°С, Опадів = 600 мм/рік.

Сторінка 20

Дослідження

Амазонка — найбагатоводніша річка планети. Вона має найбільший у світі басейн (близько 7,2 млн км

2), в якому може розміститися майже вся Австралія. Витоки Амазонки — в Андах, після їх злиття річка кілька тисяч кілометрів тече рівниною. Живиться Амазонка дощовими водами. В неї впадає більш як 500 приток. Ліві та праві притоки розливаються влітку, але оскільки вони розташовані у субекваторіальних поясах Північної та Південної півкуль, то Амазонка повноводна протягом року. Уявлення про величезну масу води, що несе Амазонка, дає її глибина. У нижній течії вона становить понад 100 м. Щосекунди річка скидає в Атлантичний океан у 130 разів більше води, ніж Дніпро. Під час повені вона розливається на 80-100 км.

Гори Анди в Південній Америці перетинають всі кліматичні пояси й мають різну висоту, тому склад висотних поясів на окремих широтах відрізняється. Висотна поясність найкраще виражена в екваторіальному поясі.

Зона екваторіальних лісів (сельва) займає в Південній Америці величезні площі Амазонської низовини в області екваторіального кліматичного поясу. Ґрунти під багатоярусними екваторіальними лісами — червоно-жовті фералітні. В складі рослинності тут поширені різні види пальм, сейба, хінне дерево, гевея, деревоподібні папороті та інші. Дерева в лісах оповиті ліанами й епіфітами, серед яких багато орхідей. В цій зоні в річках плаває гігантська рослина Вікторія-регія, яка може витримувати вагу до 50 кг. В сельві живуть мавпи-ревуни, лінивці, тапіри, ягуари, мурахоїди; багато птахів й комах. В Амазонці і її притоках водиться хижа риба піранья, зустрічається удав анаконда, який досягає 11 м в довжину.


rule.school

ГДЗ Географія 7 клас. Підручник Довгань Г. Д., Стадник О. Г. 2015 » Rule.School

ЗМІСТ


ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія материків і океанів

§ 2. Джерела географічної інформації. Карти материків та океанів, їх класифікація

РОЗДІЛ І. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ФОРМА І РУХИ ЗЕМЛІ

§ 3. Географічні наслідки форми та рухів Землі

ТЕМА 2. МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ — ВЕЛИКІ ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ

§ 4. Походження материків та океанів

§ 5. Тектонічні структури. Рельєф материків та океанів

§ 6. Кліматотвірні чинники

§ 7. Роль циркуляції повітряних мас у формуванні клімату

§ 8. Водні маси та їхні властивості. Закономірності розміщення океанічних течій

§ 9. Кліматичні пояси та типи клімату Землі

§ 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

РОЗДІЛ II МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

ТЕМА 1. АФРИКА

§ 11. Географічне положення материка. Дослідження та освоєння Африки

§ 12. Тектонічна будова та рельєф, корисні копалини

§ 13. Загальні риси клімату

§ 14. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 15. Води суходолу

§ 16. Природні зони Африки

§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

§ 18. Населення та політична карта

§ 19. Країни Африки

ТЕМА 2. ПІВДЕННА АМЕРИКА

§ 20. Географічне положення. Дослідження й освоєння Південної Америки

§ 21. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

§ 22. Клімат

§ 23. Води суходолу

§ 24. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми

§ 25. Населення Південної Америки

§ 26. Держави Південної Америки

ТЕМА 3. АВСТРАЛІЯ

§ 27. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 28. Клімат. Води суходолу

§ 29. Органічний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною

§ 30. Населення Австралії. Австралійський Союз

РОЗДІЛ III ПОЛЯРНИЙ МАТЕРИК ПЛАНЕТИ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АНТАРКТИДУ

§ 31. Географічне положення. Відкриття та дослідження Антарктиди

ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКА

§ 32. Природа Антарктиди

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА

§ 33. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння

§ 34. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 35. Загальна характеристика клімату. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 36. Води суходолу

§ 37. Природні зони. Вертикальна поясність у горах материка

§ 38. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми

§ 39. Населення та держави

ТЕМА 2. ЄВРАЗІЯ

§ 40. Географічне положення

§ 41. Дослідження та освоєння материка

§ 42. Тектонічна будова. Рельєф. Корисні копалини

§ 43. Загальні риси клімату

§ 44. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 45. Води суходолу. Найбільші річки

§ 46. Озера Євразії. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності

§ 47. Природні зони. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи

§ 48. Природні зони. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савани. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність

§ 49. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти природної спадщини ЮНЕСКО

§ 50. Населення Євразії. Держави

§ 51. Країни Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія

§ 52. Україна та її сусіди. Зв’язки України з країнами Європи

§ 53. Країни Азії. Китай. Японія. Індія

РОЗДІЛ V. ОКЕАНИ

ТЕМА 1. ТИХИЙ ОКЕАН

§ 54. Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води

§ 55. Тихий океан. Органічний світ. Острови в Тихому океані, їх природні особливості. Природні ресурси. Охорона природи океану

ТЕМА 2. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН

§ 56. Атлантичний океан

ТЕМА 3. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН

§ 57. Індійський океан

ТЕМА 4. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН

§ 58. Північний Льодовитий океан

РОЗДІЛ VI ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ

§ 59. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання

ТЕМА 2. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

§ 60. Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво в розв’язанні екологічних проблем

rule.school