Гдз онлайн 8: ГДЗ по алгебре 8 класс, онлайн решебник и ответы

Содержание

ГДЗ 8 клас 2021 рік (відповіді до підручників)

ГДЗ Англійська мова 8 клас Карпюк 2021

0.2

Готові домашні завдання з англійської мови для 8-х класів,а втор Оксана Карпюк. ГДЗ відповіді видані за новою програмою у 2021 році….

— 09.10.2021 — 13:28

3 261 582 4

ГДЗ Алгебра 8 клас Істер 2021

0.4

ГДЗ з алгебри для 8-х класів, автор Істер Олександр. Відповіді на домашні самостійні роботи і завдання для перевірки знань. 2021 рок, нова програма….

— 06.09.2021 — 12:17

121 212 0

ГДЗ Алгебра 8 клас Мерзляк 2021, 2016

0.4

Готові домашні роботи з алгебри для учнів 8-х класів, автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. ГДЗ за 2016 і 2021 рік. Нова програма…

— 23.08.2021 — 12:41

2 395 429 0

ГДЗ Геометрія 8 клас Мерзляк 2021, 2016

0.5

Нова програма, 2021 2016 рік. Готові домашні завдання з геометрії для 8-го класу, автори: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. Відповіді за новою програмою….

— 23.08.2021 — 12:41

2 417 315 0

ГДЗ Геометрія 8 клас Єршова (2021 і 2016)

0.6

ГДЗ з геомтерії для 8 класу, автори: Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф. Розв’язані задачі для підготовки до контрольної. Відповіді по новій програмі за 2021-2016 рік….

— 23.08.2021 — 12:39

603 274 0

ГДЗ Українська мова 8 клас Ворон

0

Відповіді з української мови для 8 класу, автори: Ворон А. А., Солопенко В. А. ГДЗ по новій програмі за 2016 рік….

— 16.02.2018 — 13:38

43 133 0

ГДЗ Укрмова 8 клас Єрмоленко (Нова програма)

-0.2

Готові домашні завдання з української мови для 8 класу, автори: С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова, М. Г. Жук. Відповіді по новій програмі видані у 2016 році….

— 08.02.2018 — 09:28

170 196 0

ГДЗ Русский язык 8 класс Давидюк

1

Ответы по русскому языку для 8 класса, авторы: Л. В. Давидюк, В. И. Стативка. ГДЗ по новой программе, 2016 год….

— 07.02.2018 — 12:05

98 655 1

57 145 0

ГДЗ Основи здоров’я 8 клас Робочий зошит 2016

-1

Завдання різного рівня складності Тестові завдання Завдання для моделювання життєвих ситуацій Завдання для набуття і закріплення умінь, корисних навичок і звичок…

— 13.07.2017 — 11:12

55 170 0

ГДЗ Географія 8 клас Гільберг — Практичні роботи Тестові завдання

1

Зміст зошита: 33 — 36 Практична робота № 8. Грунти 37 Дослідження. Тема 5-6. Рослинність.Тваринний світ 38 — 41 Практична робота № 9. Ландшафти 42 — 45 Практична робота № 10. Природокористування 46 — 47 Практична робота № 11.Демографічні процеси 48 — 51 Практична робота № 12….

— 10.07.2017 — 19:37

43 667 0

ГДЗ Біологія 8 клас Соболь — Робочий зошит

0.1

Зміст: 6-14 Вступ 15-21 Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії. 22-31 Тема 2. Травлення. 32-38 Тема 3. Дихання. 39-51 Тема 4. Транспорт речовин. 52-59 Тема 5. Виділення. Терморегуляція. 60-73 Тема 6. Опора та рухи. 74 — 87 Тема 7. Нервова система 88 — 102 Тема 8. Сенсорні системи 103 — 117 Тема 9. Вища нервова діяльність 118 — 128 Тема 10….

— 10.05.2017 — 18:01

555 566 0

ГДЗ Зошит з хімії 8 клас Дубовик

-1

Зміст зошита для практичних і контрольних робіт: 6-10 Практична робота №1 Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук 11-14 Практична робота №2 Розв’язування експериментальних задач 15-23 Контрольна робота №1 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома 24-32 Контрольна робота №2 Хімічний зв’язок і…

— 10.05.2017 — 17:48

36 520 0

31 196 0

ГДЗ Географія 8 клас Кобернік — Підсумкові контрольні

-1

ГДЗ на додаток до практикуму Україна у світі: природа, населення 8 клас (1 — 2 варіант): Підсумкова контрольна робота №1 Сторінка 5-14 Підсумкова контрольна робота №2 15- 6 Підсумкова контрольна робота №3 27-36 Підсумкова контрольна робота №4 37-46 Підсумкова контрольна робота №5 47-56.

..

— 09.05.2017 — 12:36

31 580 0

46 718 0

ГДЗ Географія 8 клас Кобернік 2016 — Практикум

-0.6

Зміст зошита Україна у світі: природа, населення: Практична робота №1. Визначення напрямків. Сторінка 2 — 4 Практична робота №2. Позначення на контурній карті. 5 — 7 Практична робота №3. Аналіз карти годинних поясів світу. 8 — 10 Практична робота №4. Встановлення за тематичними картами зв’язків. 11 — 14 Практична робота №5. Визначення вологості…

— 02.05.2017 — 13:30

136 431 0

ГДЗ Workbook Англійська мова 8 клас Несвіт

-1

Зміст Workbook: Unit 3. Books and Writers. Page 41 — 60 Unit 4. Listening to Music. 61 — 81 Unit 5. People, Countries, Lifestyle: the UK and Ukraine. 82 — 111…

— 27.03.2017 — 15:32

127 785 0

ГДЗ Англійська мова 8 клас Мясоєдова — Зошит контроль

0.6

Відповіді на зошит для контролю рівня знань. Зошит містить тести за кожною з тем підручника О. Д. Карп’юк, семестрові й експрес-тести з англійської мови для 8 класів….

— 27.03.2017 — 15:27

57 498 0

ГДЗ Біологія 8 клас Сало — Зошит

-0.3

У зошиті з біології (нова програма) для 8 класу представлені відповіді на: лабораторні роботи лабораторні дослідження дослідницький практикум проекти Автори: Тамара Сало і Лариса Деревинська…

— 27.03.2017 — 13:53

263 966 0

Алгебра 8 Мордкович ЗАДАЧНИК 2020

Алгебра 8 Мордкович ЗАДАЧНИК 2020 ответами и решениями. Ознакомительная версия с цитатами из учебника для принятия решения о покупке книги: Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. — перераб. — М.: Мнемозина (новый учебник, года выпуска:

2018-2020). Часть 1-я — теоретический материал (учебник). Часть 2-я — практический материал (задачник).

В учебных целях представлены цитаты из второй части учебника, который содержит практический материал. Подбор и последовательность разноуровневых упражнений и их значительный объём позволяют школьнику освоить предмет, а учителю построить индивидуальную образовательную траекторию обучения для каждого учащегося. Во всех параграфах упражнения сгруппированы по двум блокам. Первый — до черты — содержит задания двух базовых уровней: устные (полу-устные) и задания среднего уровня сложности (слева от номеров таких заданий поставлен специальный значок). Второй блок — после черты — содержит задания выше среднего уровня и задания повышенной сложности.

Задачи на повторение  Упр. 1 — 34   Упр. 35 — 68

ГЛАВА 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ

§ 1. Основные понятия.  Упр. 1.1 — 1.41

§ 2. Основное свойство алгебраической дроби.  Упр. 2.1 — 2.48

§ 3. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями.   Упр. 3.1 — 3.29

§ 4. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями.  Упр. 4.1 — 4.23   Упр. 4.24 — 4.56

§ 5. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень.  Упр. 5.1 — 5.46

§ 6. Преобразование рациональных выражений.  Упр. 6.1 — 6.24

§ 7. Первые представления о рациональных уравнениях.  Упр. 7.1 — 7.40

§ 8. Степень с отрицательным целым показателем. Упр. 8.1 — 8.32

§ 9. Комбинаторные и вероятностные задачи. Дерево вариантов и правило нахождения вероятности. Упр. 9.1 — 9.7

Домашняя контрольная работа № 1

(с решениями)


ГЛАВА 2. ФУНКЦИЯ у = √x. СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ

§ 10. Рациональные числа. Упр. 10.1 — 10.29

§ 11. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 2 + bх + с, её свойства и график.  Упр. 24.1 — 24.55

§ 25. Графическое решение квадратных уравнений.  Упр. 25.1 — 25.24

§ 26. Комбинаторные и вероятностные задачи к главе 3.  Упр. 26.1 — 26.7

Домашняя контрольная работа № 3 (с решениями). 


ГЛАВА 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

§ 27. Основные понятия.  Упр. 27.1 — 27.39

§ 28. Формулы корней квадратных уравнений. 

Упр. 28.1 — 28.48

§ 29. Рациональные уравнения.  Упр. 29.1 — 29.28

§ 30. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Упр. 30.1 — 30.45

§ 31. Ещё одна формула корней квадратного уравнения. Упр. 31.1 — 31.28

§ 32. Теорема Виета и её применения.  Упр. 32.1 — 32.55

§ 33. Иррациональные уравнения.  Упр. 33.1 — 33. 24

§ 34. Комбинаторные и вероятностные задачи к главе 4.  Упр. 34.1 — 34.7

Домашняя контрольная работа № 4 (с решениями).


ГЛАВА 5. НЕРАВЕНСТВА

§ 35. Числовые неравенства.  Упр. 35.1 — 35.65

§ 36. Решение линейных неравенств. Упр. 36.1 — 36.37

§ 37. Решение квадратных неравенств. Упр. 37.1 — 37.46

§ 38. Приближённые значения действительных чисел. Упр. 38.1 — 38.11

§ 39. Стандартный вид числа. Упр. 39.1 — 39.19

§ 40. Комбинаторные и вероятностные задачи к главе 5. Упр. 40.1 — 40.7

Домашняя контрольная работа № 5 (с решениями).

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

 


Вы смотрели: Ознакомительную версию с цитатами из учебника для принятия решения о покупке книги: Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. — перераб. — М.: Мнемозина (новый учебник, года выпуска: 2018-2020). Алгебра 8 Мордкович ЗАДАЧНИК 2020 ответами и решениями

Просмотров: 938 706

Рукописи – Рукописи Медингена

Сортируемый список рукописей. См. список сигла RISM для библиотек. Цифрой , курсивом , отмечены рукописи, которые в какой-то момент были включены в корпус, но в настоящее время оспариваются в их принадлежности к Медингену.

авг.
Сигле Регистрационный номер Жанр по/для Язык Номер Mscensus. Онлайн
А D-Au: Кодекс 220/14 Молитвенник: Рождество Христово (фрагменты ср. св.) немецкий 16468 Программа просмотра DFG
ВЕ1 Д-Б: г-жа теол. лат. окт. 189 Псалтирь Латинский 16056
ВЕ2 Д-Б: г-жа зародыш. окт. 48 Молитвенник: Пасха немецкий 8768 Программа просмотра DFG
ВЕ3 Д-Б: г-жа зародыш. окт. 265 Молитвенник: Рождество – Пасха – Троица – Мария – Матиас от непрофессиональной сестры немецкий 9232
ВЕ4 Д-Б: Г-жа лат. окт. 270 Молитвенник: Пасха – Троица до Успения Латинский 24217
БР D-BM: г-жа c 0066 Молитвенник: Страсти немецкий 2508
СА1 ГБ-Cu: доп. 4080 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 1904
СА2 ГБ-Cu: доп. 8850 Ординариус Латинский с немецким 19948
СА3 ГБ-Cgc:Ms. 769/822 Псалтирь латиница
ГО D-EFu: г-жа член. II. 84 Молитвенник: Рождество – Пасха для Анны Тёбинг, урожденной Элебеке немецкий 16262 Программа просмотра DFG
GT1 D-Gs: 4° Код. Мисс Теол. 242 Молитвенник: Рождество немецкий 16104 онлайн ГДЗ
ГТ2 D-Gs: 8° Код. Мисс Теол. 243 Грунтовка немецкий 3826 онлайн ГДЗ
ГТ3 D-Gs: 8° Код. г-жа теол. 204 Жизнь святого Иеронима – Клостершпигель немецкий 16000 онлайн ГДЗ
ГТ4 D-Gs: 8° Код. г-жа теол. 217 Сим. Псалтирь Латинский онлайн ГДЗ
Хартунгчастная собственность Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 26471
Чх2 D-Hs: г-жа в скрин. 151б Молитвенник: Пасха для Беате Витик немецкий 3314 Программа просмотра DFG
Чч3 Д-Х: г-жа теол. 2199 Молитвенник: Пасха для послушницы AC немецкий 3494 Программа просмотра DFG
Чч4 D-Hs: г-жа в скрин. 206 Молитвенник: святые Матфий – Иоанн Креститель – Бернар – Морис – Святой Крест Тибург Элебеке Латинский 16263 Программа просмотра DFG
Чч5 D-Hs: г-жа в скрин. 207 Молитвенник: святые – Иаков Старший – Морис от Mechthild из Дасселя Латинский 16264
НН5 D-Hs: г-жа в скрин. 208 Молитвенник: святые – Фома – Иоанн Евангелиста Латинский 16265 Программа просмотра DFG
HH6 D-Hs: г-жа в скрин. 209 Молитвенник: святые – Варфоломей – Маврикий Элизабет Элебеке Латинский 16267 Программа просмотра DFG
НН7 D-Hs: г-жа в скрин. 210 Молитвенник: святые по М Латинский 16266 Программа просмотра DFG
НН8 D-Hs: г-жа в скрин. 149 Псалтирь Латинский 16220 Программа просмотра DFG
НН9 D-Hs: Fragm. росток 4 Молитвенник: Рождество Латинский 21327
НХЛ1 US-CAh: MS Lat 395 Молитвенник: Марианские праздники Латинский с немецким 16270 Средство просмотра PDS
НХЛ2 США-CAh: MS Lat 440 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 4977 Средство просмотра PDS
HI1 D-HIb: г-жа J 29 Молитвенник: Пасха Винхайд (из Винсена) 1478 Латинский с немецким 16271 хаб. бодлеан
HI2 D-HIb: г-жа J 27 Псалтирь Элизабет Винсен 1478 Латинский 16272 хаб.бодлеан
HI3 D-HI: Лучший. 52 № 379 Молитвенник: Пасха от Мехтильд Латинский с немецким 16469
HI4 D-HI: Лучший. 52 № 376 Молитвенник: Страсти – святые Латинский с немецким 16268
HI5 D-HI:: Лучший. 52 № 383 Молитвенник: Пасха – Троица Латинский с немецким 4977
HV1 D-HVl: г-жа I 75 Молитвенник: Пасха Латинский 8256 Программа просмотра DFG
ХВ2 D-HVl: г-жа I 74 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 13274 Программа просмотра DFG
ХВ3 D-HVl: г-жа I 78 Молитвенник: Quadragesima Катарина Хавемейстер (мирянка) немецкий 13277 Программа просмотра DFG
ХВ4 D-HVl: г-жа I 96 Псалтирь Латинский 16261
К1 ДК-Кк: г-жа ГКС 3451-8° Молитвенник: Рождество Латинский с немецким 16061
К2 ДК-Кк: г-жа Тотт 120-8° Молитвенник: Пасха Латинский 16060
К3 ДК-Кк: г-жа Тотт 130-8° Молитвенник: Рождество и Пасха немецкий 15985
К4 ДК-Кк: г-жа ГКС 3452-8° Молитвенник: Пасха Сесилия де Монте 1408 Латинский с немецким
ГЭ США-Гефсиманское аббатство (было KAL: Obrecht Collection MS 23) Молитвенник: Пасха Латинский с немецким Луна-просмотрщик
L1 D-Lr: Ms th. 4° 74 Молитвенник: святые Маргарет Берингер Латинский 16118
L2 D-Lr: Ms th. 4° 73 Молитвенник: святые Латинский с немецким 16260
LO1 ГБ-Lghl: г-жа 1366 Молитвенник: Троица – Корпус-Кристи Латинский с немецким 16476
LO2 ГБ-уровень: MSL/1886/2629 Молитвенник: Варфоломей – Иоанн Креститель Барбара Вишкуле Латинский 16259
LO3 ГБ-Lbl: MSL/1886/2629 Спекулюм человеческий спасительный Латинский
LO4 ГБ-Ур.: MSL/1902/1681 Молитвенник: Петр и Павел Латинский
М D-MÜsa: Ms 301 des Alterthums Verein Молитвенник: Пасха Латинский 16269
О1 ГБ-Обь: МС. лат. литург. ф. 4 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 8287 цифровой.bodleian
О2 ГБ-Обь: МС. лат. литург. е. 18 Ординариус Латинский с немецким 16258 цифровой.bodleian
О3 GB-Okc: г-жа №. 18 Молитвенник: святые от Мехтильд Элебеке Латинский 16257
О4 ГБ-Обь: МС. Дон. е. 248 Псалтирь Маргарет Хоупс Латинский цифровой.bodleian
Ст D-SSa: Dibbelt HS 1004: 35-37 Молитвенник: Рождество Христово (фрагменты ср. А начала 15 в.) немецкий ручной
Т1 D-TRb: г-жа I 528 Молитвенник: Пасха для мирянки EF немецкий 16255 Программа просмотра DFG
Т2 D-TRb: г-жа I 529 Молитвенник: Рождество и Пасха немецкий 16256 Программа просмотра DFG
Ш1 D-W: код. Гельф. Мисс Хелмст. 1297 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 16219 хаб.бодлеан
W2 D-W: код. Гельф. г-жа экстрав. 300-1 Молитвенник: Рождество – Троица – Морис от непрофессиональной сестры немецкий 13332 хаб.бодлеан
W3 D-W: код. Гельф. Мисс Хелмст. 1082 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким 2714 хаб
Ш4 D-W: код. Гельф. Мисс Хелмст. 1420 Молитвенник: Пасха Латинский
Ш5 D-W: код. Гельф. 81.2 8° Трактаты Латинский хаб.бодлеан
Ш6 D-W: код. Гельф. Мисс Хелмст. 1422 Молитвенник: Пасха Латинский с немецким
Висконсин США-Висконсин: Mss 008 Псалтирь Латинский
СРЕ D-WRz: Фол 35 Псалтирь Латинский с немецким Губи-просмотрщик
Д США-NHub: MS 1194 Псалтирь (фрагмент) Латинский Средство просмотра Бейнеке

рейсов из Геленджик (GDZ) в Яссы (IAS).

Забронировать онлайн

ЯСИ — УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РУМЫНИИ, НЕДАЛЕКО НА ГРАНИЦУ С МОЛДОВОЙ.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Что посмотреть и чем заняться в Яссах

Дворец культуры

Здание в румынском городе Яссы. До 1955 года здание занимали административные и судебные учреждения, затем в нем открыли четыре музея. В настоящее время они входят в состав организации под названием Национальный музейный комплекс «Молдова». Кроме того, в здании находится Центр сохранения и реставрации культурного наследия. Здесь также проводятся различные выставки и другие мероприятия. Дворец культуры внесен в Национальный реестр исторических памятников.

Монастырь Трех Святителей

Монастырь Ясской Архиепископии Румынской Православной Церкви в городе Яссы. Монастырь включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь был построен в 1637-1639 годах под покровительством молдавского правителя Василия Лупу.

Парк Копоу

старейший общественный парк в Румынии. Расположен на одноименном холме в центре города Яссы. Закладка городского парка началась в 1834 году при правителе Молдавского княжества Михаиле Стурдзе. Сегодня парк занимает около 10 гектаров. Ныне излюбленное место прогулок местных жителей и туристов.

Митрополичий собор

Кафедральный собор Ясской архиепископии и Молдавско-Буковинской митрополии Румынской Православной Церкви. Собор включен в список исторических памятников Румынии. В соборе хранятся мощи святой Параскевы Сербской, что делает его одним из самых популярных мест паломничества в Румынии.

Монастырь Четэцу

Монастырь Четэцуя во имя Святых Апостолов Петра и Павла — мужской монастырь Ясской Архиепископии Румынской Православной Церкви в городе Яссы. Монастырь окружен крепостными стенами с оборонительными башнями по углам и имел оборонительную функцию. Монастырь был построен правителем Георгием Дукой в ​​1669 году.-1672.

Монастырь Голи

Монастырь Голия в честь Вознесения Господня — монастырь Ясской Архиепископии Румынской Православной Церкви в городе Яссы. Он расположен в северо-восточной части средневековых Ясс и имел большое оборонительное значение.

Мемориальный дом-музей Иона Крянгэ

Мемориальный дом-музей Иона Крянгэ в Хумулештах является мемориальным музеем, созданным в доме, где родился и вырос румынский сказочник Ион Крянгэ (1837-1889)).

Ботанический сад Анастасии Фату

Ботанический сад Ясс, в настоящее время названный в честь его основательницы Анастасии Фету, является ботаническим садом, расположенным в регионе Копу Яссы, Румыния. Основанный в 1856 году и поддерживаемый Университетом Александру Иоана Куза, это старейший и крупнейший ботанический сад в Румынии.

Библиотека Центрального университета. Михай Эминеску в Яссах

обслуживает Ясский университет в Румынии. Библиотека была основана 8 ноября 1839 года.и открыт 23 ноября 1841 г., продолжая традицию деятельности и славы старой библиотеки Академии Василиана, основанной в 1640 г.

Выставочный парк

парк, расположенный в районе холма Копу, Яссы, Румыния.