Гдз 7 клас робочий зошит з хімії – Відповіді Зошит хімія 7 клас Савчин. ГДЗ

Содержание

Відповіді до «Робочий зошит з хімії 7 клас» М. М. Савчин » Допомога учням

ГДЗ Відповіді до робочого зошита Савчин М.М. «ХІМІЯ 7 клас»

                                  ЗМІСТ     За новою програмою 2015 року тут…                   

                 ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ            

Сторінка 8. Самостійна робота. Чисті речовини та суміші
Сторінка 10. Домашнє завдання. Чисті речовини та суміші

Сторінка 12. Самостійна робота. Речовина. Властивості речовин

Сторінка 14. Домашнє завдання. Речовина. Властивості речовин

Сторінка 15. Лабораторні досліди. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

Сторінка 18. Самостійна робота. Хімічний диктант

Сторінка 20. Домашнє завдання. Атоми, молекули, йони.
Сторінка 22. Самостійна робота. Відносна атомна маса

Сторінка 23. Домашнє завдання. Відносна атомна маса

Сторінка 25. Самостійна робота. Проті й складні речовини

Сторінка 27. Лабораторні досліди. Ознайомлення зі зразками речовин

Сторінка 28. Домашнє завдання. Метали й неметали

Сторінка 30. Самостійна робота. Поняття про періодичну систему елементів

Сторінка 32. Домашнє завдання. Поняття про періодичну систему елементів

Сторінка 35. Самостійна робота. Хімічні формули речовин

Сторінка 37. Домашнє завдання. Хімічні формули речовин

Сторінка 39. Самостійна робота. Валентність хімічних елементів

Сторінка 41.

 Домашнє завдання. Валентність хімічних елементів

Сторінка 43. Самостійна робота. Складання формул  сполук за валентністю елементів

Сторінка 44. Домашнє завдання. Складання формул  сполук за валентністю елементів

Сторінка 44. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Сторінка 48. Самостійна робота. Відносна молекулярна маса речовини

Сторінка 49. Домашнє завдання. Відносна молекулярна маса речовини

Сторінка 51. Самостійна робота. Масова частка елемента в речовині

Сторінка 53. Домашнє завдання. Масова частка елемента в речовині

Сторінка 57. Самостійна робота. Фізичні та хімічні явища

Сторінка 58. Лабораторні досліди. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

Сторінка 59. Домашнє завдання. Фізичні та хімічні явища

Сторінка 60. Лабораторні досліди. Проведення хімічних реакцій

Сторінка 62. Домашнє завдання. Хімічні властивості речовин

Сторінка 64. Самостійна робота. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння

Сторінка 65. Домашнє завдання. Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння

Сторінка 66. Тренувальні вправи. Хімічні рівняння

Сторінка 68. Узагальнення знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Сторінка 69. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 1

                ТЕМА 2. ПРОСТІ PЕЧОВИНИ: МЕТАЛИ Й НЕМЕТАЛИ

Сторінка 73. Самостійна робота. Хімічний диктант

Сторінка 74. Домашнє завдання. Оксиген. Склад молекули та фізичні властивості

Сторінка 76. Самостійна робота. Добування кисню у лабораторії. Реакції розкладу

Сторінка 76. Домашнє завдання. Добування кисню у лабораторії. Реакції розкладу

Сторінка 78. Самостійна робота. Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення

Сторінка 79. Домашнє завдання. Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення

Сторінка 80. Самостійна робота. Окиснення. Горіння

Сторінка 82. Домашнє завдання. Окиснення. Горіння

Сторінка 84. Самостійна робота. Поширення та колообіг оксигену у природі

Сторінка 84. Домашнє завдання. Поширення та колообіг оксигену у природі

Сторінка 86. Лабораторні досліди. Вивчення фізичних властивостей заліза

Сторінка 87. Домашнє завдання. Ферум. Залізо. Фізичні властивості заліза

Сторінка 88. Самостійна робота. Хімічні властивості заліза

Сторінка 89. Домашнє завдання. Хімічні властивості заліза

Сторінка 91. Самостійна робота. Поширення феруму у природі. Застосування

Сторінка 93. Узагальнення знань з теми «Прості речовини: метали й неметали»

Сторінка 94. ДОМАШНЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ 2

 

8next.com

ГДЗ/сторінка 55/ВІДПОВІДІ робочий зошит «Хімія 7 клас» Савчин М М /нова програма, 2015/ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

САМОСТІЙНА РОБОТА. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

1. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами. Закінчивши завдання І рівня, переходьте до обчислення завдань II рівня.

         І рівень                                          II рівень

І варіант       II варіант                     III варіант              IV варіант

Формули Мг Формули Мг Формули Мг Формули Мг
O3 48 P4 124 CO 28 CaO 56
N2 28 O2 32 NaCl 58,5
KBr
119
Cl2 71 I2 254 CuS 96 FeO 72
N2 28 H2 2 NO 30 ZnS 97

Mr(O3)=3•Ar(O)=3•16=48

Mr(N2)=2•Ar(N)=2•14=28

Mr(Cl2)=2•Ar(Cl)=2•35,5=71

Mr(P4)=4•Ar(P)=4•31=124

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32

Mr(I2)=2•Ar(I)=2•127=254

Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5

Mr(CuS)=Ar(Cu)+Ar(S)=64+32=96

Mr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

Mr(KBr)=Ar(K)+Ar(Br)=39+80=119

Mr(FeO)=Ar(Fe)+Ar(O)=56+16=72

Mr(ZnS)=Ar(Zn)+Ar(S)=65+32=97

III рівень

2. Обчисліть відносні молекулярні маси речовин за їхніми формулами.

І варіант                     II варіант                 III варіант          IV варіант

 

Формули Мг Формули Мг Формули Мг Формули Мг
SO
3
80 P2O5 142 SiO2 60 H2S 34
N2O5 76 CO 28 PCl5 208,5 PBr3 271
PCl3 137,5 I2O7 366 AsH3 78 NO2 46
SiH4 31 NH3 17 NO 30
SeO3
127

Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80

Mr(N2O5)=2•Ar(N)+5•Ar(O)=2•14+3•16=76

Mr(PCl3)=Ar(P)+3•Ar(Cl)=31+3•35,5=137,5

Mr(SiH3)=Ar(Si)+3•Ar(H)=28+3•1=31

Mr(P2O5)=2•Ar(P)+5•Ar(O)=2•31+5•16=142

Mr(CO)=Ar(C)+Ar(O)=12+16=28

Mr(I2O7)=2•Ar(I)+7•Ar(O)=2•127+7•16=366

Mr(NH3)=Ar(N)+3•Ar(H)=14+3•1=17

Mr(SiO2)=Ar(Si)+2•Ar(O)=28+2•16=60

Mr(PCl5)=Ar(P)+5•Ar(Cl)=31+5•35,5=208,5

Mr(AsH3)=Ar(As)+3•Ar(H)=75+3•1=78

Mr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

Mr(H2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=2•1+32=34

Mr(PBr3)=Ar(P)+3•Ar(Br)=31+3•80=271

Mr(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+2•16=46

Mr(SeO3)=Ar(Se)+3•Ar(O)=79+3•16=127

IV рівень

3. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин за їхніми формулами.

                      I варіант                                    II варіант

Формула сполуки Обчислення Мг Формула сполуки Обчислення Мг
KNO3  101 CaCO3  100
Al2(SO4)3  342 Na3PO4  164
MgSiO3  100 Fe2(SO4)3  400
Ag3PO4  419 Zn(OH)2  99
Al(OH)3  78 K2SiO3  154

Mr(KNO3)=Ar(K)+Ar(N)+3•Ar(O)=39+14+3•16=101

Mr(Al2(SO4)3)=2•Ar(Al)+3•Ar(S)+12•Ar(O)=2•27+3•32+12•16=342

Mr(MgSiO3)=Ar(Mg)+Ar(Si)+3•Ar(O)=24+28+3•16=100

Mr(Ag3PO4)=3•Ar(Ag)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•108+31+4•16=419

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3•Ar(O)+3•Ar(H)=27+3•16+3•1=78

Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100

Mr(Na3PO4)=3•Ar(Na)+Ar(P)+4•Ar(O)=3•23+31+4•16=164

Mr(Fe2(SO4)3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(S)+12•Ar(O)=2•56+3•32+12•16=400

Mr(Zn(OH)2)=Ar(Zn)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=65+2•16+2•1=99

Mr(K2SiO3)=2•Ar(K)+Ar(Si)+3•Ar(O)=2•39+28+3•16=154

Інші завдання дивись тут…

8next.com

ГДЗ/сторінка 15/ВІДПОВІДІ робочий зошит «Хімія 7 клас» Савчин М М /нова програма, 2015/ » Допомога учням

Інші завдання дивись тут…

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДИ 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РЕЧОВИН. ОПИС СПОСТЕРЕЖЕНЬ. ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ

Мета:

Виконайте запропоновані вам завдання, дотримуючись правил безпеки під час роботи у хімічному кабінеті.

* На смак речовини не пробувати, вписати те, що вам відомо з побуту.

1. Розгляньте видані вам речовини з написами та опишіть ваші спостереження про них, заповнюючи таблицю:

І варіант — кухонна сіль, порошок сірки, мідні ошурки; II варіант — порошок заліза, розтерта крейда, цукор-пісок.

І варіант

Фізичні властивості Кухонна сіль Сірка Мідь
1. Колір  білий жовтий червонуватий
2. Блиск скляний відсутній металічний
3. Смак солона без смаку без смаку

4. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

більша більша більша
5. Розчинність у воді  розчиняється не розчиняється не розчиняється
б. Теплопровідність ні ні  так
7. Електропровідність ні ні  так
Агрегатний стан  твердий твердий твердий

II варіант

Фізичні властивості Залізо Крейда Цукор
1. Колір сріблясто-сірий білий білий
2. Блиск металічний  відсутній скляний
3. Смак без смаку без смаку солодкий

4. Густина (більша

чи менша за 1 г/см3)

 більша  більша  більша
5. Розчинність у воді

 не

розчиняється

 не

розчиняється

 

розчиняється

б. Теплопровідність так ні ні
7. Електропровідність так ні ні
Агрегатний стан твердий твердий твердий

2. Порівняйте, чим подібні між собою: І варіант — сірка, крейда; II варіант — кухонна сіль, цукор. Дані запишіть у таблицю.

І варіант

Назви речовин Подібні фізичні властивості
Сірка

1. Відсутній блиск.

2. Не розчиняються у воді.

Крейда

3. Нетеплопровідні.

4. Неелектропровідні.

II варіант

Назви речовин Подібні фізичні властивості
Кухонна сіль

1. Білого кольору.

2. Розчиняються у воді.

3. Мають кристалічну будову.

Цукор

4. Нетеплопровідні.

5. Неелектропровідні.

3. Виявіть властивості, за якими відрізняються: І варіант — вода і олія; II варіант — порошки заліза і сірки. Дані запишіть у таблицю.

І варіант

Назви речовин Відмінні фізичні властивості
Вода

1. Колір.

2. Смак.

Олія

3. Запах.

4. Густина.

II варіант

Назви речовин Відмінні фізичні властивості
Порошок заліза

1. Колір.

2. Густина.

Порошок сірки

3. Залізо має магнітні властивості, а сірка — ні.

4. Теплопровідність: залізо — теплопровідне,

а сірка — нетеплопровідна.

5. Електропровідність: залізо — електропровідне,

а сірка — неелектропровідна.

4. Напишіть характерні ознаки, за якими можна розпізнати: І варіант — оцтову кислоту; ІІ варіант — олію.

І варіант                                       ІІ варіант

За запахом.                                    За кольором, за запахом.

Інші завдання дивись тут… 

8next.com

⭐ ГДЗ 7 клас нова програма