Татар эдэбияты 5 класс мотыйгуллина ханнанов 1 часть перевод – Программа по татарской литературе для 5 классов Мотыйгуллина

Содержание

Программа по татарской литературе для 5 классов Мотыйгуллина

Яр Чаллы шәһәренең

«1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе»

муниципаль автономияле гомуми белем бирү учреждениесе

РАСЛАНДЫ:

Педагогик берләшмә беркетмәсе

№ 1 29 август 2015 ел

Мәктәп директоры

__________ Аюкина М.Н.

177 номерлы боерыгы белән

гамәлгә кертелде

29 август 2015 ел

5 нче А сыйныфының рус төркеме өчен татар әдәбиятыннан эш программасы

(сәгатьләр күләме атнага 2 сәгать, елга 70 сәгать)

Төзүче: татар теле һәм әдәбияты укытучысы Шаесламова Г.И.

КИЛЕШЕНДЕ: КАРАЛДЫ:

Директор урынбасары МБ утырышы беркетмәсе

____________ Салахова И.Х. № 1 28 август 2015 ел

МБ җитәкчесе________ Макарова А.Г.

Яр Чаллы

2015 нче ел

Эчтәлек

 1. Аңлатма язуы

 2. Предметка гомуми характеристика

 3. Предметның гомуми уку планында тоткан урыны

 4. Уку предметын үзләштерүнең шәхескә кагылышлы, метапредмет һәм предмет нәтиҗәләре

 5. Уку предметының эчтәлеге

 6. Укучыларның төп уку эшчәнлеге төрләрен билгеләнгән тематик планлаштыру

 7. Укытуның материаль-техник һәм мәгълүмати тәэмин ителеше

 8. Предмет өйрәнүнең планлаштырылган нәтиҗәләре

 9. Контроль эшләр графигы

 10. Бәяләү нормалары

 11. Календарь-тематик план

Аңлатма язуы

5 нче сыйныфлар өчен татар әдәбиятыннан эш программасы Россия Федерациясендәге һәм Татарстан Республикасындагы мәгарифкә кагылышлы хокукый-норматив актларга һәм федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп төзелде:

1. Россия Федерациясенең “Мәгариф турында”гы Законы (Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ “Об образовании в РФ”).

2. Татарстан Республикасының “Мәгариф турында”гы Законы (Закон РТ “Об образовании” № 68-ЗРТ от 22 июля 2013 года, статья 8).

3. Россия Федерациясенең “Россия Федерациясе халыктелләре турында”гы 126-ФЗ нчы номерлы Законы (24.07.1998).

4. РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы приказы, 30 нчы август, 2013 нче ел №115 (“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования”).

5. «Татарстан Республикасының халык телләре турында» Законы (Закон Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII (ред. от 03.03.2012г.) “О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан”).

6. “Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасында башка телләр турында” Татарстан Республикасы Законы, 2004нче ел, 1нче июль.

7. “2014-2020 нче елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча Татарстан Республикасы дәүләт программасы”, 2013 нче ел, 25 нче октябрь, 794 нче карар.

8. Төп гомуми белем бирүнең Федераль дәүләт белем бирү стандарты (Россия Мәгариф һәм Фән министрлыгында 2010 нчы елның 17 нче декабрь боерыгы 1897 нче номер белән расланган, РФ Юстиция Министрлыгында 19644 нче регистрацион номеры белән 2011нче елның 1 нче февралендә теркәлгән).

9. Татарстан Республикасында 2012-2020 нче елларда фән һәм мәгариф үсеше турында “Дәүләт программасы”.

10. 2010-2015 нче елларда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү стратегиясе “Киләчәк” программасы.

11. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының ”Рус телендә сөйләшүче балаларга татар телен һәм әдәбиятын укыту программасы”. – Казан, 2013.

12. «1 нче урта гомуми белем бирү мәктәбе» муниципаль автономияле гомуми белем бирү учреждениесенең 2015-2016 уку елы өчен укыту планы.

Дәреслек: ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ. 5 нче сыйныф. Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек. (татар телен өйрәнүче укучылар өчен). Ә.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.К.Хисмәтова.Казан * «Мәгариф – Вакыт» нәшрияты* 2014.

Рус телле балалар өчен әдәбият укытуның төп максаты:

1. Туган халкыбызның һәм җирле халыкның телен, мәдәниятен, әдәбиятын яхшы белгән, һәрьяктан камил шәхес (гражданин) тәрбияләү.

2. Халык тарихын һәм мирасын өйрәнү аша укучыларда Ватанга мәхәббәт, олыларга, кечеләргә һәм гомумән кешегә ихтирам, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек хисләре уяту.

Әлеге максатны тормышка ашыру өчен, түбәндәге бурычлар билгеләнде

— Укучының татар әдәби телен үзләштерүенә, текстны аңлап, сәнгатьле итеп, йөгерек укуына, матур әдәбият әсәрләрен мөстәкыйль уку күнекмәләре формалаштыру, телдән һәм язма сөйләмнәрен үстерү.

— Татар әдәбияты турындагы мәгълүматларны төрле халык фольклоры, әдәбияты, мәдәнияте, милли образлары белән чагыштырма-типологик аспектта бирү;

— Татар халык авыз иҗаты турында тулы күзаллау булдыру, аны баланың үз туган халыкының рухи җәүһәрләре белән чагыштырырга күнектерү;

— Татар әдипләре, мәдәният әһелләре турында күзаллау булдыру, аларны танырга, аңларга, башка халык сүз сәнгатен үстерүчеләр белән чагыштырма планда бәяләргә өйрәтү;

— Балаларны, гомумән, татар әдәбияты, халык авыз иҗаты, татар халкының җыр- музыкасы, сынлы сәнгате белән таныштыру, күренекле язучылар һәм аларның әсәрләрен үзләштерүләренә ирешү, матур әдәбият әсәрләрен (яки әдәби әсәрләрдән өзекне) укып үзләштерү, алар турында үз фикерләрен әйтергә өйрәтү.

— Әдәби-теоретик төшенчәләрне аңлату һәм кулланырга өйрәтү.

— Укучыларга татар халкының килеп чыгышы, тарихи язмышы, милләттәшләребез тормышы турында мәгълүмат бирү.

— Эстетик тәрбия бирү, табигатькә сакчыл, мәрхәмәтле караш уяту.

— Әдәби әсәрләрне өйрәнү барышында укучыларны сәнгатьле уку алымнарына өйрәтү. Бу җәһәттән эш түбәндәге юнәлешләрдә алып барыла:

— татар теленең үзенчәлекле авазларын әйтү күнекмәләре булдыру;

— сүз басымын дөрес куя белү;

— логик басымны дөрес куя белү;

— тавышны дөрес төшерә һәм күтәрә белү, ягъни интонацияне дөрес куллану күнекмәләре булдыру һ.б.

— Татар, рус, Россиядә яшәүче башка халыклар, бөтендөнья әдәбияты белеме казанышларының уртак нигезен аңлау, аларны үстерү һәм киңәйтү.

Уку фәненең уку планында тоткан урыны

Мәктәптә әдәбият предметы – кирәкле, әһәмиятле предметларның берсе. Ул укучыларны тормышны үзенчәлекле итеп танып белергә өйрәтә, хисси-эмоциональ дөньясын баета, эстетик зәвык тәрбияли, сөйләмен үстерә, гомумән, шәхес итеп тәрбияләүдә зур роль уйный.

Мәктәпнең гамәлдәге укыту планында каралганча, татар әдәбияты дәресләре өчен атнага 2 сәгать исәбеннән елга 70 (35) сәгать бирелә. Татар әдәбиятыннан 5 нче сыйныф укучылары өчен төзелгән программа дәүләт стандартларының федераль компонентына, гомуми белем бирү федераль дәүләт стандартларына нигезләнеп эшләнгән Ә.Р.Мотыйгуллина, Р.Г.Ханнанов, Л.К.Хисмәтова, Э.Х.Гыйзәтуллина, Г.Г.Мулласалихова тарафыннан язылган дәреслекләрдән (1 нче, 2 нче кисәк) укытуны күздә тота. Программа стандартның эчтәлеген җентекләп ачып бирә, стандарт таләп иткән күләмдә рус телле балаларга татар әдәбиятын укытуның гомуми юнәлешләрен билгели, предмет чаралары белән укучыларны тәрбияләү юлларын, аларның әдәби үсеш дәрәҗәсен билгели.

Күпмилләтле аудиториядә татар әдәбиятын укыту өчен төзелгән программа бербөтен документ булып тора, ул биш өлешне иңли: аңлатма язуы; укыту курсының эчтәлеге, укыту-тематик планы; укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр; курсның укыту-методик тәэмин ителеше өчен әдәбият исемлеге.

Әдәбият һәр яктан үскән, рухи яктан бай, әхлакый идеаллары һәм эстетик таләпләре булган камил шәхес тәрбияләүдә әһәмиятле урын алып тора. Урта белем бирү системасындагы татар әдәбияты курсы сәнгатьне тормыш белән бәйләп өйрәнүне, эчтәлек белән форма берлеге, тарихилык, традиция һәм новаторлык, тарихи-культурологик мәгълүматларны аңлау, әхлакый-эстетик күзаллау булдыру, әдәбият теориясе һәм тарихы буенча төшенчәләрне үзләштерү, әдәби әсәрне бәяләү күнекмәләрен формалаштыру, әдәби телнең сәнгатьлелек чаралары белән танышуны үз эченә ала.

Уку предметын үзлǝштерүнең шǝхескǝ кагылышлы, метапредмет hǝм предмет нǝтиҗǝлǝре

Укытуның көтелгән нәтиҗәләре

— өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеген аңлау;

— классик әдипләрнең (К.Насыйри, Г.Тукай, М.Җәлил, Г. Исхакый) биографик белешмәләре белән танышу;

— өйрәнгән әдәби-теоретик төшенчәләрне истә калдыру;

— әдәби текстны кабул итү һәм анализлау;

— әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һәм план төзү;

— әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау;

— укыган әсәрнең темасын, проблемасын билгеләү;

— геройларга характеристика бирү;

— әдәби әсәрдәге эпизодларны һәм геройларны чагыштыру;

— укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңе белдерү;

— әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку;

— кабатлап сөйләүнең төрләреннән файдалану;

— өйрәнелгән әсәрләргә бәйле рәвештә телдән һәм язмача фикер белдерү;

— укыган әсәр буенча фикер алышуда катнашу, фикерне дәлилли белү;

— аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә әдәбият, вакытлы матбугат, интернет чаралары һ.б. аша эзләү.

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:

infourok.ru

>>> Гдз по татарскому языку 5 класс хайдарова

Английский язык 9 класс комарова гдз

Английский язык 9 класс комарова гдз >>> Английский язык 9 класс комарова гдз Английский язык 9 класс комарова гдз Разделы Категории, инфо, тема название Учебник Комарова, Макбет Английский язык Ларионова

Подробнее

enjoy english за 9 класс биболетова гдз

ГДЗ для учебника по английскому языку Enjoy English для 10 классов. Биболетова М. З. Учебник английского языка Enjoy English для 10 класса. 12635331401606 Решебник (ГДЗ) для Enjoy English, 9 класс (Биболетова

Подробнее

>>> Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник

Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник >>> Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник Гдз по физике 7 класс хижнякова учебник Чтобы скачать решебник Выберите номер задания или страницу при отсутствии номера

Подробнее

Starlight 9 workbook ответы

Starlight 9 workbook ответы >>> Starlight 9 workbook ответы Starlight 9 workbook ответы Радует тот ньюанс,что бесплатно. Стол заказов Доступно только зарегистрированным пользователям! Гдз сборник грамматических

Подробнее

Шклярова 7 класс решебник

Шклярова 7 класс решебник >>> Шклярова 7 класс решебник Шклярова 7 класс решебник Решебник готовое домашнее задание учебников и рабочих тетрадей предназначены для проверки выполнения домашних и школьных

Подробнее

Шклярова 7 класс решебник

Шклярова 7 класс решебник >>> Шклярова 7 класс решебник Шклярова 7 класс решебник Решебник готовое домашнее задание учебников и рабочих тетрадей предназначены для проверки выполнения домашних и школьных

Подробнее

Round up 4 гдз онлайн

Round up 4 гдз онлайн >>> Round up 4 гдз онлайн Round up 4 гдз онлайн Round-Up 2: English Grammar Book new and update прекрасные учебники по грамматике английского языка. New round up 4 exam zone 3 помогите

Подробнее

Гдз татарский язык 10 класс сафиуллина

Гдз татарский язык 10 класс сафиуллина >>> Гдз татарский язык 10 класс сафиуллина Гдз татарский язык 10 класс сафиуллина Благодаря данному решебнику вы получите массу свободного времени и ваша учеба. В

Подробнее

Полякова русский язык 4 класс решебник

Полякова русский язык 4 класс решебник >>> Полякова русский язык 4 класс решебник Полякова русский язык 4 класс решебник Решебник по русскому языку 4 класс полякова упр 1 Клуб. Авторы учебника: Полякова

Подробнее

Татар теле 5 класс харисова решебник

Татар теле 5 класс харисова решебник >>> Татар теле 5 класс харисова решебник Татар теле 5 класс харисова решебник No need to be fancy, just an overview. Систематические занятия с решебником обязательно

Подробнее

Татар теле 5 класс харисова решебник

Татар теле 5 класс харисова решебник >>> Татар теле 5 класс харисова решебник Татар теле 5 класс харисова решебник No need to be fancy, just an overview. Систематические занятия с решебником обязательно

Подробнее

Ответы на schritte international 5

Ответы на schritte international 5 >>> Ответы на schritte international 5 Ответы на schritte international 5 У меня Шритте плюс 5. Вы, скорее всего, гдз по алгебре 8 класс Русский язык. Решебники за 11

Подробнее

Гдз татарский язык 7 класс максимов

Гдз татарский язык 7 класс максимов >>> Гдз татарский язык 7 класс максимов Гдз татарский язык 7 класс максимов Искал долго конечно 4. Математике разм-ние результатов в. Запрошенную информацию найти не

Подробнее

Гдз татарский язык 7 класс максимов

Гдз татарский язык 7 класс максимов >>> Гдз татарский язык 7 класс максимов Гдз татарский язык 7 класс максимов Искал долго конечно 4. Математике разм-ние результатов в. Запрошенную информацию найти не

Подробнее

гдз онлайн английский 9кл афанасьева и михеева

6 окт 2013. Английский язык, 9 класс, Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2009.. См. также книги, презентации, ГДЗ, решения задач, решебники, ЕГЭ,. 50596369496164 Готовые домашние задания ГДЗ онлайн» Английский»

Подробнее

>>> Гдз in touch 3 workbook

Гдз in touch 3 workbook >>> Гдз in touch 3 workbook Гдз in touch 3 workbook Поэтому они не захотят подойти и заговорить с Вами. In touch workbook ответы 6 класс английский. Скачивание возможно на компьютер

Подробнее

Starlight workbook 10 класс гдз

Starlight workbook 10 класс гдз >>> Starlight workbook 10 класс гдз Starlight workbook 10 класс гдз И если на уроке возможно узнать у одноклассников или задать вопрос преподавателю, то с решением упражнений

Подробнее

административное право

Административное право. Благодаря ГДЗ, существенно облегчает процесс выполнения домашней работы, у ученика вырабатываются навыки но их родителям если учитывать наладить систематическую тренировку в вычислениях.

Подробнее

Химия 9 класс минченков журин 2006 гдз

Химия 9 класс минченков журин 2006 гдз >>> Химия 9 класс минченков журин 2006 гдз Химия 9 класс минченков журин 2006 гдз Отличным примером является этот сайт, где можно найти коллекцию решебников практически

Подробнее

docplayer.ru

Мотыйгуллина, Әлфия Рухулловна — Татар әдәбияты [Текст] : рус телендә төп гомуми белем бирү оешмалары өчен дәреслек (татар телен өйрәнүче укучылар өчен) : 5 нче сыйныф : 2 кисәктә


Поиск по определенным полям

Чтобы сузить результаты поисковой выдачи, можно уточнить запрос, указав поля, по которым производить поиск. Список полей представлен выше. Например:

author:иванов

Можно искать по нескольким полям одновременно:

author:иванов title:исследование

Логически операторы

По умолчанию используется оператор AND.
Оператор AND означает, что документ должен соответствовать всем элементам в группе:

исследование разработка

author:иванов title:разработка

оператор OR означает, что документ должен соответствовать одному из значений в группе:

исследование OR разработка

author:иванов OR title:разработка

оператор NOT исключает документы, содержащие данный элемент:

исследование NOT разработка

author:иванов NOT title:разработка

Тип поиска

При написании запроса можно указывать способ, по которому фраза будет искаться. Поддерживается четыре метода: поиск с учетом морфологии, без морфологии, поиск префикса, поиск фразы.
По-умолчанию, поиск производится с учетом морфологии.
Для поиска без морфологии, перед словами в фразе достаточно поставить знак «доллар»:

$исследование $развития

Для поиска префикса нужно поставить звездочку после запроса:

исследование*

Для поиска фразы нужно заключить запрос в двойные кавычки:

«исследование и разработка«

Поиск по синонимам

Для включения в результаты поиска синонимов слова нужно поставить решётку «#» перед словом или перед выражением в скобках.
В применении к одному слову для него будет найдено до трёх синонимов.
В применении к выражению в скобках к каждому слову будет добавлен синоним, если он был найден.
Не сочетается с поиском без морфологии, поиском по префиксу или поиском по фразе.

#исследование

Группировка

Для того, чтобы сгруппировать поисковые фразы нужно использовать скобки. Это позволяет управлять булевой логикой запроса.
Например, нужно составить запрос: найти документы у которых автор Иванов или Петров, и заглавие содержит слова исследование или разработка:

author:(иванов OR петров) title:(исследование OR разработка)

Приблизительный поиск слова

Для приблизительного поиска нужно поставить тильду «~» в конце слова из фразы. Например:

бром~

При поиске будут найдены такие слова, как «бром», «ром», «пром» и т.д.
Можно дополнительно указать максимальное количество возможных правок: 0, 1 или 2. Например:

бром~1

По умолчанию допускается 2 правки.
Критерий близости

Для поиска по критерию близости, нужно поставить тильду «~» в конце фразы. Например, для того, чтобы найти документы со словами исследование и разработка в пределах 2 слов, используйте следующий запрос:

«исследование разработка«~2

Релевантность выражений

Для изменения релевантности отдельных выражений в поиске используйте знак «^» в конце выражения, после чего укажите уровень релевантности этого выражения по отношению к остальным.
Чем выше уровень, тем более релевантно данное выражение.
Например, в данном выражении слово «исследование» в четыре раза релевантнее слова «разработка»:

исследование^4 разработка

По умолчанию, уровень равен 1. Допустимые значения — положительное вещественное число.
Поиск в интервале

Для указания интервала, в котором должно находиться значение какого-то поля, следует указать в скобках граничные значения, разделенные оператором TO.
Будет произведена лексикографическая сортировка.

author:[Иванов TO Петров]

Будут возвращены результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, Иванов и Петров будут включены в результат.

author:{Иванов TO Петров}

Такой запрос вернёт результаты с автором, начиная от Иванова и заканчивая Петровым, но Иванов и Петров не будут включены в результат.
Для того, чтобы включить значение в интервал, используйте квадратные скобки. Для исключения значения используйте фигурные скобки.

search.rsl.ru

Тест (5 класс) по теме: Итоговый тест по татарской литературе в 5 классе

Тест подготовила учитель татарского языка и литературы

МБОУ – «СОШ №6» г. Альметьевск

Ахмадуллина Айгуль Гумаровна.

Тест предназначен для итоговой проверки знаний по татарской литературе в 5 классе. Сюда вошли все темы учебника по татарской литературе за 5 класс

Әкият жанрының иң борыгысы дип

Тылсымлы әкиятләр

хайваннар турындагы әкиятләр

тормыш-көнкүреш әкиятләре

әдәби әкиятләр  санала.

“Зирәк карт” әкияте кайсы жанрга карый:

тылсымлы әкият

хайваннар турындагы әкият

тормыш-көнкүреш әкияте

«Җил арба»  әкияте кайсы жанрга карый:

— тылсымлы әкият

— хайваннар турындагы әкият

— тормыш-көнкүреш әкияте

“Бүредән курыксаң, урманга барма” мәкаленең  мәгънәсе нәрсә аңлата:

урманда бүреләр күп

кешеләр бүрене буйсындырырга тиеш

тәвәккәл булу, курыкмыйча эш итү турында

урманга бару

Г. Тукайның туган көне кайчан:

1996 нчы елның 26 нчы апреле

1889 нчы елның 26 нчы апреле

1886 нчы елның 26 нчы мае

1886 нчы елның26 нчы  апреле

Г. Тукай “Эшкә өндәү” шигырендә кемнәрне эшкә өнди:

бөтен кешене

3 кешене

балаларны

зурларны

“Тукай” операсын кем иҗат иткән:

Сара Садыйкова

Әнвәр Бакиров

Рөстәм Яхин

Заһидулла Яруллин

Кечкенә Габдулла Казанда кемнәр гаиләсендә яши:

Мөхәммәтгариф – Мәмдүдә

Мөхәммәтвәли – Газизә

Галимҗан – Газизә

Шакир – Саҗидә

“Син – кеше!” шигыренең авторы:

Габдулла Тукай

Нәкый Исәнбәт

Нәҗип Думави

Мәҗит Гафури

 Гаяз Исхакыйның  “Кәҗүл читек”  әсәрендә Әхмәдулла нинди бәйрәмгә әзерләнә:

Сабан туена

Яңа ел бәрәменә

Гает бәйрәменә

Нәүрүз бәйрәменә

Мәҗит Гафуриның “Кыр казы” әсәрендә төп герой нинди җан иясен  үлемнән коткара:

аккошны

кыр казын

кыр үрдәген

кара карганы

“Яз башы” әсәрен кем язган:

Әхмәт Фәйзи

Нәҗип Думави

Мәҗит Гафури

Галимҗан Ибраһимов

“Яз башы” әсәрендә балык тотарга барган малайларның кайсысы беренче булып балык эләктерә:

Апрай

Ибрай

Салих

Гали

Дәрҗия Аппакованың “Йолдызкаем” әсәрендәге төп герой –Нәсимә – ни өчен  йоклый алмый ята:

йокысы килми

китапны укып бетерәсе бар

үз гаебен песиенә якканга

песие янына кайтмаганга

 Дәрҗия Аппакованың “Шыгырдавыклы башмаклар” әсәрендә кайсы чор сурәтләнә:

Революция чоры

Революциядән соңгы чор

Бөек Ватан сугышы чоры

Бөек Ватан сугышыннан соңгы чор

Гөлсем Сөләйманова кем ул?

театр артисткасы

биюче

җырчы

укытучы

 Фатих Кәримнең “Үлем уены” әсәре нинди жанрда язылган:

повесть

хикәя

шигырь

поэма

 “Үлем уены” әсәренең төп герое кем:

Әхтәм

Сөләйман

Майор

“Сертотмас үрдәк” әсәренең авторы кем:

Муса Җәлил

Фатих Кәрим

Абдулла Алиш

Гаяз Исхакый

Фатих Хөснинең “Малай белән солдат” әсәрендә солдат абыйсы Наилгә нинди бүләк калдыра:

чана

чаңгы

китап

йолдызлы бүрек

 Фатих Хөснинең “Сөйләнмәгән хикәя” әсәрендә Биктимернең әнисе Маһруй җиңги нәрсә пешерергә уйлый:

кыстыбый

бәлеш

коймак

чәкчәк

 Нәби Дәүлинең “Кар нинди җылы…” әсәрендәге  төп герой – Илгиз нигә шатлана:

Гариф кунакка чакырганга

Әнисе бәлеш пешергәнгә

Әтисе китмәгәнгә

Кар яуганга

 Бу шигырьләрнең кайсысы Нури Арслановныкы:

“Казан”

“Бәхет кайда була?”

“Туган ил”

“Сабыйга”

Саҗидә Сөләйманова ничәнче елда Әлмәт шәһәренә күчеп килә:

1926 нчы елда

1973 нче елда

1955 нче елда

1980 нче елда

Шәүкәт  Галиевнең “Магнитофон онытмый” шигырендә Хәнифкә бабасы нәрсә бүләк итә:

магнитофон

кассета

чаңгы

велосипед

Рабит Батулла әдәбиятның кайсы жанрында иҗат итә:

поэзия

проза

төрле

драма

Фәнис Яруллинның “Кояштагы тап” әсәрендә малайның әнисе улыннан нәрсә үтенә:

чишмәдән су алып кайтуын

кибеттән ипи алып кайтуын

күршедән тоз алып чыгуын

бакчада чүп утавын.

nsportal.ru

татар эдэбияты 5 класс — Boomle.ru

5 нче сыйныф.Татар әдәбияты дәреслегенең электрон варианты.Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләренең рус төркемендәге 5 нче сыйныфы укучылары өчен татар әдәбияты буенча белем бирү программасына аңлатма язуы…

nsportal.ru > Книга (5 класс) по теме:

Татарская литература (Эдэбият) 5 класс Ганиева… | Учат в школе

Татарская литература (Эдэбият) 5 класс Ганиева Ф.А., Сабирова Л.Г. Нажмите здесь, чтобы загрузить фотографию.

uchatvshkole.ru > Татарская литература

5 нче сыйныф Эдэбият

5 класс. Родная литература.Родная литература. /upload/storage/org2403/files/5 нче сыйныф Эдэбият(1).pdf.

edu.tatar.ru > 5 нче сыйныф

Материалы для промежуточной аттестации в 5 классе татарской

Инфоурок › Другое ›Другие методич. материалы›Материалы для промежуточной аттестации в 5 классе татарской школы.- Максаты: укучыларның 5 нче сыйныфта татар әдәбияты фәне буенча алган белем һәм күнекмәләрен тикшерү, белемнәрен бәяләү.

infourok.ru > Материалы для

Центр Татарской Литературы | Литература. 5 класс

Литература. 5 класс. Содержание Предпросмотр.Татарская литература, 6 класс (Учебное пособие для общеобразовательных организаций с обучением на русском языке, для изучающих татарский язык как родной).

tatkniga.ru > Центр Татарской

Татар әдәбияты Мотыйгуллина Ә.Р. — MaratKabirov.com

Татар әдәбияты (Татарская литература) Методическое пособие 5 класс Мотигуллина А.Р., Ханнанов Р.Г., Хисматова Л.К. Для образовательных организаций основного общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык).

maratkabirov.com > Татар әдәбияты

Решебник по татар эдэбияты 5 класс (Google Мои карты)

Татар эдэбияты 5 класс решебник. Сегодня художественная ковка — это способ отобразить Вашу индивидуальность и безупречный вкус. Ковка позволяет внести в современную архитектуру устоявшиеся традиции, которые были сформированы много веков назад.

google.com > Решебник по татар эдэбияты

ГДЗ за 5 класс, решебник и ответы онлайн

ГДЗ: Спиши готовые домашние задания за 5 класс, решебник и ответы онлайн на GDZ.ru.

GDZ.ru > ГДЗ за 5 класс, решебник и

Программа (Татарская литература) 5-9 класс | ИЗДАТЕЛЬСТВО…

Татарская литература для образовательных организаций основного и среднего общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной).

magarif-vakyt.ru > Программа (Татарская

Гдз по татарскому языку 5 класс хасаншина — Онлайн Решебник…

Блоги решебник по татарскому. Гдз по сборникам самостоятельных и контрольных работ по 5-6 класс.а кубышева. Пожалуста гдз по англискаму языку : решебник 6 класс по печатной тетради математика, контрольные диктанты по русскому языку за 1 полугодие в 11 классах

complect-m.ru > Гдз по татарскому языку 5

Программа (Татарская литература) 5-9 класс | ИЗДАТЕЛЬСТВО…

Татарская литература для образовательных организаций основного и среднего общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной).

magarif-vakyt.ru > Программа (Татарская

Гдз по татарскому языку 5 класс хасаншина — Онлайн Решебник…

Блоги решебник по татарскому. Гдз по сборникам самостоятельных и контрольных работ по 5-6 класс.а кубышева. Пожалуста гдз по англискаму языку : решебник 6 класс по печатной тетради математика, контрольные диктанты по русскому языку за 1 полугодие в 11 классах

complect-m.ru > Гдз по татарскому языку 5

Татар әдәбияты 5 класс 1 часть. | ТВЦ «Акцент»

Accent-Kazan.ru > Татар әдәбияты 5 класс 1

Татар теле 4-5 класс | Festima.Ru — Мониторинг объявлений

Учебники по татaрскoму и немецкому языку. Татaрcкий язык 1. Учебник. Тaтаp теле. 3 класc. 2004г 2. Учeбник. Taтaр теле. 2 клacc. 2003г 3. Учeбник. Татaр эдэбияты.

festima.ru > Татар теле 4-5 класс | Festima.Ru —

Мотыйгуллина Ә.Р., Ханнанов Р.Г., Хисмәтова Л.К. Татар әдәбияты.

twirpx.com > Мотыйгуллина Ә.Р., Ханнанов

Учебник Татарский язык 5 класс Хайдарова

Казань: Татар кн. изд-во, 2000 – 151 с., с илл. Содержит около 8 000 терминов всех видов вооруженных сил. Словарь предназначен как вспомогательное пособие для руководителей и слушателей предмета «Основы военной службы» в общеобразовательных школах.

studmed.ru > Учебник Татарский язык 5

Гдз по татарской литературе 5 класс мотыйгуллина — PDF

Татарская литература для образовательных организаций На странице приведен только фрагмент материала. Гдз по татарской литературе 5 класс мотыйгуллина С D 4 форматлы. Вы спросите, каким образом. Почему вы думаете, что она ему понравилась.

docplayer.ru > Гдз по татарской

Татарский язык 5 класс — Решебники и ГДЗ

Готовая домашняя работа к предмету Татарский язык онлайн бесплатно, правильные ответы, решебники и гдз за 5 класс, спиши онлайн с наших готовых домашних заданий и получи хорошую оценку на уроке.

5urokov.ru > Татарский язык 5 класс —

«Литературное чтение («әдәби уку») и «татарская литература»…

учитель татарского языка и литературы. ОГЛАВЛЕНИЕ. Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как государственный) («Литературное чтение»…

abishevaalena.ru > «Литературное чтение

Татар әдәбиятыннан эш программасы 5 сыйныф Аңлатма язуы.

Рус мәктәбенең татар төркемендә белем алучы 5 нче сыйныф укучылары өчен татар әдәбиятыннан эш программасы. Авторлары: Ф.Ф.Хәсәнова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина, 2014.

pedportal.net > Татар әдәбиятыннан эш

www.boomle.ru

Татар теленнэн эш программасы. 5 класс

Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль районы

муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе

“Мәчкәрә урта гомуми белем бирү мәктәбе”

Тел укытучыларының МБ утырышында каралды

Беркетмә №1 25 август 2014 нче ел

МБ җитәкчесе

__________ /Р.М.Җиһаншина/

Килешенде:

Укыту-тәрбия эшләре буенча директор урынбасары

______/М.Ш.Әһлиуллина/

27 август 2014 нче ел

Раслыйм:

Мәчкәрә авылы урта гомуми белем бирү мәктәбе директоры:________/М.В.Хадиев

29 август 2014 нче ел

Боерык № 142

5 нче сыйныф өчен татар теленнән

эш программасы

Программаны төзүче :

Сабитова Ания Фәрхәт кызы – татар теле һәм әдәбияты укытучысы

Программаның төзелү елы: 2014- 2015 нче уку елы

Аңлатма язуы

Программа түбәндәге норматив документларга нигезләнеп төзелде:

 1. Татар телендә урта белем бирү мәктәпләре (V-IX сыйныфлар) өчен татар теленнән үрнәк программа. –ТР Мәгариф һәм Фән министрлыгы, Казан, 2014

2. Татар телендә урта гомуми белем бирү мәктәпләре өчен ана теленнән программма, (5-11 нче сыйныфлар)./Н.В.Максимов,Б.М.Мифтахов-Казан:”Мәгариф” нәшрияты, 2010

3. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе Мәчкәрә авылы урта гомуми белем бирү мәктәбенең укыту программасы.

4. Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе Мәчкәрә авылы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 1-11 сыйныфлар өчен 2014-2015 нче елгы укыту планы.(Приказ №124,26 август,2014)

Максат:

-укучыларның башлангыч мәктәптә татар теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик нигезләреннән алынган белемнәрен системалаштыру, катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү;

-укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен дәлилләргә күнектерү;

-телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү;

-татар әдәби тел нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны тиешенчә куллана белүгә өйрәтү;

-телнең милли мәдәниятнең чагылышы булуын, тел һәм тарих бердәмлеген аңлату; татар теленең милли-мәдәни үзенчәлегенә төшендерү; татар һәм башка халыкларның рухи мирасына ихтирам тәрбияләү.

Бурычлар:

-татар теленең фонетика, лексика, сүз ясалышы һәм сүз төзелеше буенча эзлекле белем бирүне дәвам итү;

-укучыларның сөйләм һәм язу культурасын үстерү,мөстәкыйль эшчәнлеген активлаштыру;

-баланың үзен тәрбияләү, үзе белән идарә итү, үз фикерен яклый алу сәләтен үстерү;

-текст һәм башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, аннан кирәкле мәгълүматны ала белү һәм аны тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү;

-укучыларның орфографик һәм пунктуацион грамоталылыгын камилләштерү.

Укыту планында укыту фәненең урыны.

5 нче сыйныфта татар теленнән Татарстан Республикасы Кукмара муниципаль бюджет белем бирү учреждениесе Мәчкәрә авылы урта гомуми белем бирү мәктәбенең 1-11 сыйныфлар өчен 2014-2015 нче елгы укыту планында атнага 3 сәгать бирелә. Мәктәп компонентыннан 1 сәгать өстәмә сөйләм телен үстерү һәм грамоталылыкны арттыру өчен бирелә.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресләренең саны һәм күләме программада бирелгәнчә алына. 8 диктант язу планлаштырыла, шуларның дүртесе контроль, 4 изложение планлаштырыла, икесе контроль, ике инша язу күздә тотыла. Шулай ук бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресләрендә белешмә, мәкалә, хат язу, монологик һәм диалогик сөйләм төзү карала.

Кулланыла торган укыту-методик комплект. Татар теле. Татар урта гомуми белем бирү мәктәбенең 5 нче сыйныфы өчен дәреслек./Р.А.Юсупов, К.З.Зиннәтуллина, Ч.М.Харисова, Т.М.Гайфуллина – Казан “Мәгариф” нәшрияты, 2006

Укыту- тематик план

Бүлек исеме

Сәгать саны

1.

Кереш

1

2.

Үткәннәрне кабатлау

12

3.

Фонетика һәм орфоэпия

25

4.

Графика һәм орфография

15

5.

Лексика һәм сөйләм культурасы

23

6.

Сүз ясалышы.

Сөйләм культурасы

22

7.

Кабатлау

3

8.

Бәйләнешле сөйләм үстерү — (БСҮ)

35

Барысы :

136

Прорамманың эчтәлеге

Үткәннәрне кабатлау (12 сәг.) Морфология һәм орфография турында гомуми тө-шенчә. Сүз төркемнәре турында төшенчә. Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исем-нәрнең килеш белән төрләнеше.

Фигыль, аның төркемчәләре.Үткән, киләчәк, хәзерге заман хикәя фигыльләр. Фигыльнең

барлык һәм юклык төрләре.

Алмашлык. Зат алмашлыклары, аларның килеш белән төрләнеше. Зат алмашлыкларының килешләр белән төрләнешендәге үзенчәлекләр. Исемнәрне, фигыльләрне, зат алмашлык-ларын танып белү, морфологик билгеләрен һәм җөмләдәге ролен аңлау, дөрес язу һәм сөй-ләмдә аларны дөрес куллану.

Синтаксис. Сүзтезмә. Сүзтезмәдә ияртүче һәм иярүче сүзләр. Гади һәм кушма җөмләләр. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. Җөмлә кисәкләре. Җөмләдән бәйләнешкә кергән сүзләрне парлап аерып чыгару. Сүзтезмәләрне танып белү. Аларда ияртүче һәм иярүче сүзләрне, бәйләүче чараларны аера алу. Җөмләнең грамматик нигезе. Бәйләнешле текст төзү.

Фонетика һәм орфоэпия (25 сәг.) Фонетика, орфоэпия, сөйләм органнар.Хәреф һәм аваз мөнәсәбәте. Сузык һәм тартык авазлар, аларны белдерә торган хәрефләр. Авазларны төр-кемләү. Авазларның сөйләмдәге үзгәреше. Татар теленең фонетик закончалыклары. Диф-тонглар. Сингармонизм законы турында төшенчә. Сузыкларның кыскаруы.[К], [г] һәм [къ], [гъ] тартыклары. [Н] һәм [ң] тартыклары.[W] һәм [в] тартыклары. Сөйләмдә тартык-ларның үзгәреше.Тартыкларның таблицасын төзү. Иҗек, иҗек калыплары. Басым. Инто-нация, аның төп өлешләре. Фонетик анализ. Татар теленең төп орфографик һәм орфоэпик

нормалары. Татар орфографиясенең кыен очраклары.

Графика һәм орфорафия (15 сәг.) Графика һәм орфорафия. Алфавит. Сузык аваз хәреф-ләре. Юлдан юлга күчерү.Е,ё, ю, я хәрефләре. Тартык аваз хәрефләре. [Къ] һәм [гъ] аваз-ларының язуда бирелеше.[Җ],[й],[х],[һ],[н],[ң] авазларының белдерелүе.

[Ь]һәм [ъ] хәрефләренең дөрес язылышы. Графика һәм орфография үткәннәрне кабатлау.

Сузык һәм тартык авазларны дөрес яза белү. Сүзләрне юлданюлга күчерү кагыйдәләрен аңлау. Сүзләрне фонетик яктан тикшерә белү. Алфавиттан һәм орфорафик сүзлектән дө-рес файдалану.

Лексика һәм сөйләм культурасы (23 сәг.) Лексика турында төшенчә.Татар теленең сүз байлыгы. Сүз, аның мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр. Омонимнар. Синонмнар. Антонимнар.Фразеологик әйтелмәлә. Татар теленең сүз-лек составы. Әдәби тел сүзләре, диалектизмнар, профессионализмнар, атамалар, тарихи сүзләр, архаизм, неологизмнар. Төрле типтагы сүзлекләр, алардан файдалану. Кулланы-лыш даирәсе ягыннан татар теленең сүзлек составы.

Сүз ясалышы. Сөйләм культурасы (22 сәг.) Сүз ясалышы. Сүз төзелеше. Тамыр һәм кушымча. Кушымча һәм аларның төрләре. Мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар,аларның төрләре. Бәйләгечләр (исемдә – килеш, тартым, хәбәрлек, фигыльдә –зат-сан). Модаль мәгънә белдерүче кушымчалар, фигыльдә – заман, юнәлеш, фигыль төркемчәләре күр-сәткечләре, юклык, исемдә – күплек, стилистик, сыйфатта – дәрәҗә, сан төркемчәләре). Кушымчаларның ялгану тәртибе. Тамыр һәм нигез. Сүз ясалыш ысуллары (сүзләргә сүз ясагыч кушымчалар ялгау, сүзләрне кушу, сүзләрнең аваз составын үзгәртү, сүзләрнең мәгънәсен үзгәртү, сүзләрне бер сүз төркеменнән икенчесенә күчерү, сүзләрне кыскарту).

Кабатлау (3 сәг.) Фонетика бүлеген кабатлау. Лексика бүлеген кабатлау. Сүз ясалышы бүлеген кабатлау. Сөйләм формалары.

Бәйләнешле сөйләм телен үстерү (35 сәг.) Төрле типтагы диктантлар, изложениеләр, иншалар, белешмә, мәкалә, хат язу, монологик һәм диалогик сөйләм төзү.

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр:

 • татар теленең төп берәмлекләрен һәм аларның билгеләрен белү;

 • татар теленең фонетик, лексик системаларын, грамматик төзелешен үзләштерү;

 • телдән һәм язма сөйләм, диалог һәм монолог, аралашу ситуациясе төшенчәләрен аңлау һәм гамәлдә дөрес куллану;

 • җөмләгә һәм җөмләдәге сүзләргә фонетик, лексик анализ ясау, сүзләрне төзелеше һәм ясалышы ягыннан тикшерү.

Календарь –тематик планлаштыру

Дәреснең темасы

Үткәрү датасы

Искәрмә

План

Факт

Тел турында гомуми мәгълүмат

1

Телнең кеше тормышында тоткан роле.

1.09

Морфология һәм орфография (кабатлау һәм тирәнәйтү)

2

Морфология, орфография һәм сүз төркем-нәре турында гомуми төшенчә.

2.09

3

Исем. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, исемнәрнең килеш белән төрләнеше.

5.09

4

Фигыль.

6.09

5

Фигыль. Боерык һәм хикәя фигыльләр.

8.09

6

Алмашлык. Зат алмашлыклары.

9.09

7

Тикшерү диктанты.”Кичке елга”

12.09

8

Хаталар өстендә эш.

13.09

Синтаксис һәм пунктуация (кабатлау һәм тирәнәйтү)

9

Сүзтезмә.

15.09

10

Җөмлә. Гади һәм кушма җөмләләр.

16.09

11

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре.

19.09

12

Җөмләнең баш кисәкләре.

20.09

13

Җөмләнең баш кисәкләре.

22.09

14

Җөмләнең иярчен кисәкләре.

23.09

15

Җөмләнең иярчен кисәкләре.

26.09

16

Бәйләнешле сөйләм үстерү Изложение №1

27.09

17

Бәйләнешле сөйләм үстерү Изложение №1

29.09

Фонетика һәм орфоэпия

18

Хаталар өстендә эш. Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Авазлар һәм хәрефләр.Хәреф һәм аваз мөнәсәбәте.

30.09

19

Сөйләм органнары. Авазларның ясалышы.

3.10

20

Сузык һәм тартык авазлар. Аларны белдерә торган хәрефләр. Авазларны төркемләү.

6.10

21

Сузык һәм тартык авазлар. Аларны белдерә торган хәрефләр. Авазларны төркемләү.

7.10

22

Сузык авазлар һәм аларның составы.

10.10

23

Тар әйтелешле [о] һәм киң әйтелешле [о], тар әйтелешле [э] һәм киң әйтелешле [э], тар әйтелешле [ы] һәм киң әйтелешле [ы] авазлары.

11.10

24

Дифтонглар турында төшенчә.

13.10

25

Дифтонглар турында төшенчә.

14.10

26

БСҮ Мәкалә язу. “ Мәктәптә көзге бал”.

17.10

27

БСҮ Мәкалә язу. “ Мәктәптә көзге бал”.

18.10

28

Татар теленең фонетик закончалыклары. Сингармонизм законы, аның төрләре.

20.10

29

Контроль диктант №2

21.10

30

Хаталар өстендә эш.

24.10

31

Сузыкларның кыскаруы.

25.10

32

Тартык авазлар һәм аларның составы.

27.10

33

Тартык авазлар һәм аларның составы.

28.10

34

[К], [г] һәм [қ], [ғ] тартыклары.

31.10

35

[һ] һәм [х] тартыклары.

1.11

36

[н] һәм [ң] тартыклары.

10.11

37

[w] һәм [в] тартыклары.

11.11

38

Авазларның сөйләмдәге үзгәреше (җайлашу,охшашлану күренеше).

14.11

39

Авазларның сөйләмдәге үзгәреше (охшашсызлану, җайлашу күренеше).

15.11

40

БСҮ Контроль изложение

17.11

41

БСҮ Контроль изложение

18.11

42

Хаталар өстендә эш. Тартык авазлар таблицасын төзү.

21.11

43

Иҗек. Татар телендә иҗек калыплары.

22.11

44

БСҮ Белешмә язу.

24.11

45

Татар телендә басым. Аның төрләре. Сүз басымы, үзенчәлекләре.

25.11

46

Интонация һәм аның төп өлешләре(фраза басымы, пауза, логик басым, тойгы басымы, сөйләм көе).

28.11

47

Интонация һәм аның төп өлешләре(фраза басымы, пауза, логик басым, тойгы басымы, сөйләм көе).

29.11

48

Татар теленең төп орфографик һәм орфоэпик нормалары.

1.12

49

Фонетика һәм орфоэпиядән үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. Фонетик анализ

2.12

50

Контроль диктант №3

5.12

51

Хаталар өстендә эш.

6.12

Графика һәм орфография

52

Графика һәм орфография турында гомуми төшенчә. Авазларны язуда күрсәтү. Татар алфавиты.

8.12

53

Сузык аваз хәрефләре һәм аларның составы.

9.12

54

О, ө, ы, э(е) хәрефләренең дөрес язылышы.

12.12

55

Е, ё, ю, я хәрефләренең дөрес язылышы.

13.12

56

БСҮ Сочинение “Кыш килде”

15.12

57

БСҮ Сочинение “Кыш килде”

16.12

58

Тартык аваз хәрефләре.

19.12

59

Контроль диктант №4

20.12

60

Хаталар өстендә эш.

22.12

61

Ч, җ, в хәрефләренең дөрес язылышы.

23.12

62

[к] һәм [ғ] авазларының язуда белдерелүе.

26.12

63

[к] һәм [ғ] авазларының язуда белдерелүе.

27.12

64

[җ] һәм [й], [х] һәм [һ], [н] һәм [ң] авазларын белдерүче хәрефләрнең дөрес язылышы.

12.01

65

[җ] һәм [й], [х] һәм [һ], [н] һәм [ң] авазларын белдерүче хәрефләрнең дөрес язылышы.

13.01

66

ъ һәм ь хәрефләренең дөрес язылышы.

16.01

67

ъ һәм ь хәрефләренең дөрес язылышы.

17.01

68

Сүзләрне юлдан – юлга күчерү.

19.01

69

Татар орфографиясенең кыен очраклары.

20.01

70

Фонетика, орфоэпия, графика һәм орфография буенча үткәннәрне гомумиләш-тереп кабатлау.

23.01

71

Контроль диктант №4

24.01

72

Хаталар өстендә эш.

26.01

Лексикология һәм сөйләм культурасы

73

Лексикология һәм сөйләм культурасы турында гомуми төшенчә. Сүз һәм аның лексик мәгънәсе.

27.01

74

Бер һәм күп мәгънәле сүзләр.

30.01

75

Бер һәм күп мәгънәле сүзләр.

31.01

76

Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре.

2.02

77

Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре.

3.02

78

Омонимнар.

6.02

79

Синонимнар.

7.02

80

Антонимнар.

9.02

81

БСҮ Хат язу.

10.02

82

Фразеологик әйтелмәләр.

13.02

83

Фразеологик әйтелмәләр.

14.02

84

Фразеологик әйтелмәләр.

16.02

85

БСҮ Изложение №3

17.02

86

БСҮ Изложение №3

20.02

87

Татар теленең килеп чыгышы ягыннан сүзлек составы: татар теленең үз сүзләре һәм башка телләрдән алынган сүзләр.

21.02

88

Татар теленең килеп чыгышы ягыннан сүзлек составы: татар теленең үз сүзләре һәм башка телләрдән алынган сүзләр.

24.02

89

Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы: гомумхалык сүзләре, диалекталь сүзләр, диалекталь сүзләр, һөнәрчелек сүзләре, терминнар.

27.02

90

Татар теленең кулланылыш өлкәсе ягыннан сүзлек составы: гомумхалык сүзләре, диалекталь сүзләр, диалекталь сүзләр, һөнәрчелек сүзләре, терминнар.

28.02

91

Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы: тарихи сүзләр, архаизмнар, неологизмнар.

2.03

92-93

Татар теленең кулланылыш дәрәҗәсе ягыннан сүзлек составы: тарихи сүзләр, архаизмнар, неологизмнар.

3.03

6.03

94

Хәзерге татар әдәби теленең лексик нормалары.

7.03

95

Сүзлекләр һәм алардан файдалану күнегүләре.

09.03

96

Лексикология һәм сөйләм культурасы бүлеген кабатлау.

10.03

97

Сүзләргә лексик анализ ясау.

13.03

98

Лексикология һәм сөйләм культурасы бүлеген кабатлау һәм ныыту. Сүзләргә лексик анализ ясау.

infourok.ru

Календарно-тематическое планирование (5 класс) на тему: Тематическое планирование по татарскому языку и литературе 5 класс татарская группа

Өйрәнелә торган бүлек, укыту меатериалы темасы

Сәг саны

Көтелгән нәтиҗә

Контроль

төре

Кален   дарь  вакыты

Үткәрү вакыты

Белем

Күнекмә

Гомуми белем күнекмәләре  һәм эшчәнлек ысуллары

1

Татар халык авыз иҗаты. Аның жанрлары.

1

әкият

геройларын аеру

әкиятләрдә үткәрелгән фикер

Зурларга хөрмәт хисләре

1 татар халык әкиятенә рәсемле китапчык проекты  төзү

2

«Җил арба»әкияте. «Зирәк карт» әкияте.

1

Эчтәлекне аңлау

әкият ахыры буенча нәтиҗә

өзекнең эчтәлеген сөйләү

3

Мәкаль һәм әйтемнәр

1

Мәкальнең

төзелешен

тикшерү

Төп фикерне әйтү

Сөйләмне эзлекле оештыру

4

Табышмаклар

1

Чынбарлык белән

чагыштыру

Үзара табышмак әйтешү

Табышмаклар әйтешү

5

Тизәйткечләр, шарадалар. Татар халык авыз иҗаты темасын йомгаклау

1

Үтелгән

материалны

кабатлау

Үзара аралашуда тизәйткечләр, шарадалар куллану

Төрле

башваткычлар төзү

6

Габдулла Тукай иҗаты  шигырьләре. Г.Тукай -балалар язучысы

1

Г.Тукайны

үстергән

нигезләр

Балаларга биргән киңәшләре

Шигырьләрдәге фикри нәтиҗә

Г.Тукайга

багышланган

газета

7

Г.Тукайның «Эшкә өндәү», «Сабыйга» шигырьләре

1

Язучы фикерен билгеләү

Эш-хезмәт турында фикерләр

Сәнгатьле уку күнекмәләрен камлләштерү

1 шигырен яттан сөйләү

8

Г.Тукай «Эш беткәч, уйнарга ярый»

1

Укыганда төп

фикерне

ачыклау

һәр эшне үз вакытында эшләргә күнегү

Сәнгатьле, рольләргә бүлеп уку

9

БСҮ.Г.Тукай музеенда(Альбом материалларына нигезләнеп үткәрелә)

1

Музейларның төзелеше

Газета-журнал материалы белән танышу

Рәсемнәр буенча сөйләү

Интернеттан видеоматериаллар алып килергә

10

Ә.Бакиров иҗаты                          «Су анасы»балеты

1

Балет төре белән танышу

Бию

хәрәкәтләренең эчтәлекне бирә алу

Музыка тыңлау күнекмәләре

11

Скульптор Садри Ахун иҗаты.

1

Скульптура

сәнгатенең

үзенчәлече

эчтәлекне бирә алу

Сәнгать әсәрләрен аңлау

12

БСҮ. . М.Хөсәен Тукай һәйкәле янында

1

Тема буенча йомгаклау

Балалар өчен әйтелгән фикерләр

Сөйләмне дөрес формалаштыру

Сочинение

Тукай турында              “ Исемдә калганнарым”

13

Ә.Фәйзи иҗаты Тормыш юлы һәм иҗаты . «Тукай» романыннан өзек

1

Иҗатының төп үзенчәлеге

Укылган өзекнең эчтәлеген сөйләү

Чылбырлы укуны эзлекле оештыру

14

Ә.Фәйзи . «Тукай» романыннан өзек. Анализ

1

Эчтәлекнең төп фикерен табу

Укылган өзекнең эчтәлеген сөйләү

Укылган өзеккә план төзү

15

Нәҗип Думави . Тормыш юлы,иҗаты. «Айлы төн» шигыре

1

Табигать

күренешләрен

күзәтү

Кеше хисләрен табигать Аша бирү

әнгатьле уку

16

Н.Думави»Син-кеше» шигыре

1

Укыганнан төп кешелек сыйфатларын табу

Яхшы һәм начар сыйфатлар аеру

әнгатьле уку, Кешелек сыйфатларын тәрбияләү

17

Н. Исәнбәт иҗаты

Халык авыз иҗатына багышланган әсәрләре

1

Туган ил, туган тел төшенчәсен дөрес аңлау

Характерлы

билгеләрне

җыйнау,нәтиҗәләү

әзлекле сөйләм үрнәкләре

18

Н.Исәнбәт. «Син сазыңны уйнадың»

1

Уен кораллы төрләре

Кеше хисләрен музыка коралы, табигать белән бәйләү

Телдән рәсем ясау

19

БСҮ. «Туган җирем – Татарстан”

1

Материал туплау

Системага салу

Эзлекле сөйләм

күнекмәләрен

1камилләштерү

Сочинение

“Туган ягым гүзәллеге”

20

Гаяз Исхакый иҗаты  Тормыш юлы һәм иҗаты. «Кәҗүл читек»хикәясе

1

Халыкларның Милли гореф гадәтләре

Эчтәлекне аңлау, сөйләү

Кешенең көтү

мизгелләрен

анализлау

21

Г.Исхакый. «Кәҗүл читек».Анализ

1

Балалар

арасындагы

мөнәсәбәт

Үзара мөнәсәбәтләрне белдерүче мәкальләр

Дуслык хисләре

22

Мәҗит Гафури иҗаты.  «Гөлләр бакчасында» шигыре

1

Гөл һәм чәчкә исемнәре

Гөлләр һәм балалар охшашлыгы

Шигырьне телдән рәсемләү

Мусса Җәлил

«Чәчәкләр»

шигырен ятларга

23

М.Гафури «Кыр казы» хикәясе

1

Хайваннарның һәм кошларның тереклек үзенчәлеге

Табигать көз билгеләре

Эчтәлек буенча план төзү

24

М.Гафури. «Кыр казы» . .Образларга характеристика.

1

        V?        

Иорт һәм кыргай кошлар

Кошларга ярдәм

Рәсем һәм план буенча эчтәлекне сөйләү

25

БСҮ. Чәчәкләр- тормыш бизәге

1

Материал туплау

План нигезендә эчтәлекне ачу

Эчтәлекне бирә алу

26

Галимҗан Ибраһимов иҗаты «Яз башы» хикәясенең I бүлек

1

Табигатьтә яз билгеләре

Балаларның шатлык хисе

Сәнгатьле сөйләм үрнәкләре

27

«Яз башы» хикәясе.( дәвамы)

1

Балык тоту күнекләре

Укыганны эзлекле сөйләгү

Образлы сөйләү

28

«Яз башы» хикәясе. Хикәя жанры турында төшенчә

1

Горафатле ашануның нәтиңәсе

Эчтелек буенча табигый күренеш тасвирлау

Г.Тугай «Сабыйга» ятларга

29

Дәрҗия Аппакова иҗаты.  «Йолдызкай» хикәясе

1

Иорт хайваннары гадәтләре.

Үз ялгышыңны кешегә сылтама

Мәкальләр, кинәш бирү.

30

Дәрҗия Аппакова .“Шыгырдавыклы башмаклар” хикәясе

1

Төрле аяк киемнәре исемнәре

Дуслар

арасындагы

мөнәсәбәтәр

Кызларга тасвиряама бирү

31

БСҮ Минем яраткан йорт хайваным.

1

Үз фикереңне туплау

План буенча эчтәлеккә ан бирү

Теманы Тулы ача алулары

Сочинение

“Минем дүртаяклы дустым”

32

Гөлсем Сөйләманова иҗаты

1

Төп характер билгеләү

Хронологик таблица төзү

Чаллы жырчылары турында мәгълүмат

33

Фатих Кәрим иҗаты. «Гармунчы аю белән җырчы маймыл» әкияте

1

Кешеләрдәге сыйфатларны хайваннарга күчерелүе

Эчтәлекне бирә алу

34

Фатих Кәрим .«Үлем уены» поэмасы

1

Үлем һәм уен сүзләренең мәгънәсен ачу

Батырлык сыйфатлары

Тасвирлама бирү

35

Ф.Кәрим. «Пионерка Гөлчәчәккә хат»

1

Хат һәм аның төрләре

Вакыйгаларның бирелешенең үзенчәлеген аеру

Туганнар

арасындагы

хисләр

36

СТУ. М. Хәсәнов «Шайтан малае» хикәясе

1

Мөстәкыйльукыганны аңлау

Төп өлешләрне аеру

Эчтәлекне эзлекле сөйләү

37

Абдулла Алиш . Тормыш юлы, иҗаты. «Нечкәбил»әкияте

1

Бөҗәкләр тормышы белән танышу

Эш-хезмәт

турында

мәкальләр

Хезмәт

күнекмәләрен

тасвирлау

38

«Чуар тавык»хикәясе

1

Кош-кортларның яшәү рәвеше

План төзү, төп фикерне язу

Үз күзәтүләрен сөйләмдә кулану

39

«Аерылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар» әкияте

1

Әкиятләрнең үзенчәлеге

Дуслык турында мәкальләр

Бердәм булуның уңай нәтиҗәләре

40

СТУ. Мактанчык чыпчык белән тыйнак сыерчык

1

Кошлар турында әкиятне үзләштерү

Төп фикерне табу

Мәкальл

41

Фатих Хөсни иҗаты «Малай белән солдат»хикәясе

1

Сугыш чоры вакыйгалары чагылышын табу

Балалар рәвеше

Зурларга хөрмәт уяту

42

«Сөйләнмәгән хикәя»әсәре

1

Әти- әни сүзен тыңлау

Балачак

гадәтләрен

тикшерү

Образга киңәш тасвирлама төзү

43

Ф. Хөсни иҗатында өлкәннәр һәм кечкенәләр арасында мөнәсәбәт

1

Геройны аклап буламы?

Нишләргә кирәк иде, соравына җавап бирү

Мәкальләр җыйнау

44

БСҮ. Ф.Хөсни әсәренә нигезләнеп.” Минем кадерле кешеләрем”

1

Татарча газета-

журнал

исемнәре

Кирәкле материал табып уку

Газета-журнал җыйнау, материал эзләү

45

Н. Дәүли иҗаты “Бәхет кайда була? шигыре

1

Бәхет

төшенчәсен ачыклау

Үз фикерләр әйтү

Эзлекле сөйләм

46

«Кар нинди җылы» хикәясе

1

Ата белән бала мөнәсәбәте

Бала күңелендәге хисләр

Үз фикер белдеру

47

Нури Арсланов «Казан» шигыре

1

Казанга 1000 ел Тулу вакыйгасы

Яңа һәм иске

архитектура

корылмалар

Күргәннәрен әзлекле сөйләү

48

БСҮ.Безнең якның ерак тарихы.

1

Кирәкле материал туплау

Материалларны тәртипкә салу

Эзлекле сөйләм булдыру

49

Г. Дәүләтшин «Гасырлар» тирәнлегеннән»

1

Үткән

таоихыңны белү

Халык һәм бәйләнешем

Тел тарихының әйтеп бирә белү

50

Г. Бәширов «Нинди ул Татарстан?» документаль әсәре

1

Республика турында мәгълүмат туплау

Укыганнан кирәкле өлешне табу

Тасвирлама характер. Билгели белү

51

Саҗидә Сөләйманова иҗаты

«Кайный ,шаулый Казан урамнары»

1

Казан урамнарын укыганнан чыгып сурәтләү

Шәһәрдәге тар урамнар күренеше

Эзлекле сөйләм булдыру

52

«Ялгыз торна»хикәясе

1

Торналарның гадәтләре

Кошлар . тормышын бергәләп күзәтү

Мәкальләр, план төзү

53

Ш.Галиев . Тормыш юлы, иҗаты

Ш.Галиев- сатира юмор остасы

54

Ш.Галиев .” Алтын куллар”, “ Хәзинә”, “ Телләр белүче каләм” шигырьләре

55

“ Магнитофон онытмый”«Саумысыз, арышларым» шигырьләре

1

Икмәкнең Кеше тормышындагы роле

Эндәш сүзләр

Эзлекле сөйләм

56

БСҮ «Китап-белем чишмәсе»

1

Китапның Кеше тормышындагы роле

Китапның Кеше тормышындагы роле

Үз фикеренне белдерү

57

Рабит Батулла. «Дуслар дус булып кала»

1

Дуларга хас сыйфатлар

Дуслык турында мәкальләр

Үз дустыңны тасвирлау

СТУ. Ж. Тәрҗемановның «Шаян белән Наян» әкияте

1

Песиләрнең гадәтләре

Мөстәкыйль укыганны сөйләү

Эчтәлекне эзлекле сөйләү

58

Ф. Яруллин иҗаты «Анам теле» шигыре

1

Шагырь тормышы белән чагыштыру

Ничек ярдәм итәргә?

Кирәкле фразаларны язып алу

59

п        

Ф. Яруллин «Кояштагы тап» әсәре

1

әкиятләрнең үзенчәлеге

Маҗаралы тормыш белән бәйле булуы

Дөреслеккә туры килү

60

Ф.Яуллин әсәре буенча. Ялганның кешегә начарлык булып кайтуы.

1

Бала хисләренең бирелеше

әниләр дә төрле була

Үз фикереңне аңлата белү

61

СТУ. Ф.Яруллин «Серле дөнья»хикәясе

1

Серлелек төшенчәсе

Чынбарлык белән туры килеш

Бала хыялының бирелеше

62

С.Шәмси иҗаты Табигатьнең газиз баласы I бүлек

1

Табигать һәм Кеше берлеге

Характерлы

билгеләрне

ачыклау

Нәтиҗәле

сәбәпне

ачыклау

63

“Табигатьнең газиз баласы”I I бүлек

1

Төп сәбәпне ачыклау

Ни өчен сакларга

Тулы эчтәлекне бирү

64

БСҮ.Бакчачы һөнәре турында сөйләшү

1

һөнәрләр турында сөйләшү

һөнәр сайлау үзенчәлеге

Үз фикереңне әйтеп бирү

Сочинение

“Миңа нинди һөнәр ошый”

65

СТУ. М.Латыйфуллинның «Курайчы малай» хикәясе

1

Малайның кичерешләре турында сөйләшү

Бала

кичерешләре, хисләр үтеше

План буенча сөйләшү

66

СТУ. Ф Яруллин “ Серле дөнья”

1

Тулы эчтәлекне бирү

67

СТУ Татар халык әкиятләре.

әкият

геройларын аеру

әкиятләрдә үткәрелгән фикер

Зурларга хөрмәт хисләре

68

Кабатлау. Табышмаклар, әкият- табышмаклар, тизәйткечләр

69

М.Гафури, Г.Ибраһимов әсәрләрендә табигать һәм кеше.

Табигать һәм Кеше берлеге

Характерлы

билгеләрне

ачыклау

Нәтиҗәле

сәбәпне

ачыклау

70

БСҮ. Минем иң истә калган әсәрем

1

Алган белемне системага салу

Гомумиләштерү күнекмәсе

nsportal.ru