Решебник по истории 5 класс власов 2019 на русском: ГДЗ Історія України 5 клас. Підручник Власов В.С. 2018 » Rule.School

Содержание

ГДЗ Історія України 5 клас. Підручник Власов В.С. 2018 » Сторінка 9 » Rule.School

§9 ПРОВІДНИКИ В МИНУЛЕ, АБО ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ

Роздивіться ілюстрації. Поміркуйте, що потрібно знати історикові, аби прочитати тексти цих пам’яток. Як можна перевірити справжність документа, з’ясувати, що це не підробка сучасників, установити точну дату його створення?

Мову, яку використовували в давнину. Щоправда, аби відтворити справжній перебіг подій, історики мають виокремити з багатьох текстів джерел важливу інформацію, порівняти її з відомостями з інших джерел, зрозуміти суперечності, довести справжність пам’яток, визначити час їхнього створення тощо. Ця праця не з легких, вона потребує різнобічних знань.

Роздивіться графіті (зі стін Софійського собору в Києві) — так учені називають написи та малюнки, видряпані на стінах та архітектурних деталях давніх будівель, посудинах та інших предметах, які знаходять під час археологічних розкопок. • 1. Чому такі написи є для істориків важливими історичними джерелами? Поміркуйте, чи можна графіті вважати писемними джерелами, адже написи зроблено на твердому матеріалі. 2. Один з написів належить князеві — Володимиру Мономаху, інший — князівському урядовцю Ставру Городятичу (1118 р.). Третій запис залишив пересічний киянин, який повідомив про смерть Ярослава Мудрого, указавши дату цієї сумної події.

Є важливими, бо розказують деталі певних подій минулого. Так, можна.

• Про що свідчить той факт, що авторами графіті були князь, боярин та простолюдин? Що це можна було дозволити собі, лише якщо ти багатий і знатний.

Складіть план розповіді про архіви, перекажіть за планом.

Архіви України — сукупність архівних установ та систем, що існували в минулому. Мережа архівних установ різних регіонів України, пов’язаних з історією державних інститутів, громадських, релігійних об’єднань і рухів. Архівні установи обумовлені історичними змінами в адміністративно-політичному та адміністративно-територіальному устроях держави.

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

1. Складіть стислу розповідь про писемні історичні джерела за планом: 1) Що таке писемні історичні джерела?

Писемні джерела — це тексти (рукописні або друковані) на папері чи інших матеріалах.

2) Які вони бувають?

Тексти законів, договори, літописи та хроніки, листи, щоденники подорожніх, спогади, за пізніших часів періодична преса.

3) Чому писемні джерела найцінніші для істориків?

Ці документи є безцінним джерелом для дослідження минулого, оскільки безпосередньо свідчать про те, яким було життя в часи, коли їх створено.

2. Дайте короткі відповіді на запитання: 1) Що таке архіви?

Справу збирання, збереження та впорядкування писемних пам’яток покладено на спеціальні установи, які називають архівами.

2) Коли виникли і якими бувають архіви?

З ’явилися архіви з виникненням писемності. Тепер власні архіви мають усі установи, організації, нерідко й приватні особи — учені, письменники, громадські діячі.

3) Як зберігають документи в архівах?

Для сучасних архівів будують спеціальні приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів: від сонячного світла тло й друкарська фарба вигасають, линяють, а папір жовтіє та псується. Вадить документам і забруднене повітря, тому в архівах його очищують за допомогою спеціальних фільтрів. Щоб документи краще зберігалися, їх укладають у щільно закриті коробки й розміщують на полицях — стелажах. У великих архівах загальна довжина стелажів сягає десятків кілометрів.

4) Які українські архіви є найбагатшими?

Найбагатшими в Україні є сховища документів Центральних державних історичних архівів у Києві та Львові.

5) У чому виявляється праця вчених в архівах?

Зберігання великої кількості історичних пам’яток.

3. Накресліть лінію часу позначте відповідні дати на ній та розв’яжіть хронологічну задачу Назву «Україна» в писемних джерелах уперше вжито в 1187 р. Скільки років тому це сталося?

2019 – 1187 = 832 (р.)

Оберіть та виконайте одне із завдань, що зацікавило вас найбільше.

1. Прочитайте уривок з писемного джерела, проаналізуйте його, дотримуючись викладених у тексті підручника порад.

«Усім, хто входить у його кімнату Богдан Хмельницький тисне руку і всіх просить сідати, якщо вони козаки. У цій кімнаті немає ніякої розкоші, стіни без всяких прикрас, крім місць для сидіння. У кімнаті містяться тільки грубі дерев’яні лави, вкриті шкіряними подушками…; в головах його висять лук і шабля — єдина зброя, яку він звичайно носить. Стіл вирізняється не більшою розкішшю, ніж інше сервірування й начиння, бо їдять без серветок і не видно іншого срібла, крім ложок і бокалів. Гетьман передбачливо прикрасив так своє житло, щоб пам’ятати про своє становище і не впасти в надмірну гордість. Проте гетьманський стіл не бідний на добрі та смачні страви і на звичні в країні напої — горілку, пиво, мед». (Зі звіту венеційського посла Альберта Виміни про перебування в Україні 1650 р. у Чигирині).

2. Спробуйте записати за допомогою малюнків-піктограм якесь повідомлення за текстом параграфа, і запропонуйте своїм однокласникам прочитати його. Чи легко вони збагнули зміст написаного? У чому недосконалість піктографічного письма?

Ні, не легко. Часткова схожість букв і відсутність деяких.

3. Розпитайте батьків, які документи зберігаються у вас удома. Укладіть список цих документів. Чому важливо родинні документи зберігати в певному місці й ладу? Чи є ці документи писемними історичними джерелами?

Індивідуально.ГДЗ Історія України 5 клас. Підручник Власов В.С. 2018 » Сторінка 10 » Rule.School

§10 НА КРИЛАХ ПІСНІ, АБО УСНІ ДЖЕРЕЛА ІСТОРІЇ

1. Із чиїм іменем пов’язує літописець заснування Києва?

Кия.

Про походження яких географічних найменувань, крім назви Київ, ідеться в літописній легенді?

Річка Либідь, гори Щекавиця та Хоревиця.

2. Передайте зміст прочитаного трьома реченнями.

Були три брати Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь. Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. Ось і є поляни в Києві й до сьогодні.

1. Доберіть по 2-3 слова — іменники, прикметники, дієслова, доречні в розповіді про Дмитра-Байду Вишневецького.

Український князь-гетьман

2. Сформулюйте відповідь на запитання, винесене в заголовок.

Дмитра-Байду Вишневецького.

• Що в матеріалах уроку було новим, а про що вже доводилося читати?

Новим була розповідь про Вишневецького, а довелось читати коротку розповідь про створення Київа.

• Яка інформація зацікавила найбільше?

Історія на початку параграфа, про створення міста Києва.

• Сформулюйте за змістом уроку 2-3 запитання, на які хотіли б отримати відповідь.

Про яких ще історичних постать пишуть в літературі, крім Вишневецького.

ОЦІНІТЬ СЕБЕ

1. Складіть стислу розповідь про фольклорні джерела за планом: 1) Якими усними джерелами послуговуються вчені для відтворення минулого за княжої доби?

Дума «Самійло Кішка», «Пісні про Байду».

2) Про які уснопоетичні твори козацької доби дізналися?

Дума «Самійло Кішка», «Пісні про Байду».

3) Про які історичні події розповідає дума «Самійло Кішка»?

Дума розповідає про відчайдушну спробу українських бранців звільнитися з турецького корабля — галери-каторги.

4) Чому і як Дмитро-Байда став героєм історичної пісні?

Він уславив своє ім’я тим, що в 1556 р. на острові Мала Хортиця, що лежить у нижній частині течії Дніпра (нині в м. Запоріжжі), спорудив замок-фортецю.

2. Накресліть лінію часу позначте на ній потрібні дати та розв’яжіть хронологічну задачу Перші відомості про українських козаків у писемних джерелах датують 1489 роком. Скільки минуло років від першої згадки про українських козаків у писемних джерелах до спорудження козаками на чолі з князем-гетьманом Дмитром Вишневецьким першої Запорізької Січі?

1556 – 1489 = 67 (р.)

3. Як було засновано столицю нашої держави — місто Київ? Які історичні джерела розвідають про це?

Були три брати Кий, Щек, Хорив і їхня сестра Либідь. Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. Ось і є поляни в Києві й до сьогодні. Про це нам розповідає літопис «Повість минулих літ»

4. Що нового довідалися про козацьке життя з усної народної творчості?

Дізнався(-лась) про славетних козаків таких, як Самійло Кішка та Д. Вишневецький.

Чому козаки стали героями багатьох народних пісень?

Вони були славетними героями для українського народу та його історії.

Оберіть та виконайте одне із завдань, що зацікавило вас найбільше.

1. Прочитайте у книзі «Українські билини» (упорядкування В. Шевчука) перекази за давніми уснопоетичними творами. Який герой вам сподобався найбільше?

Ілля Муромець, Добриня Микитич, Олексій Попович.

2. Вивчіть одну з козацьких пісень. Підготуйте розповідь про те, яким подіям її присвячено, який вона передає настрій, яку думку утверджує.

Ой на горі та й женці жнуть

Срезневський і Каманін пов’язували пісню з Михайлом Дорошенком та Петром Конашевичем-Сагайдачним часів хотинського походу. Максимович припускав дату виникнення пісні часами Петра Дорошенка, вбачаючи в Сагайдачному когось із старшин запорозького куреня. Яворницький, посилаючись на Максимовича, припускав, що це був кошовий отаман, сподвижник гетьмана Петра Дорошенка Григорій Сагайдачний.

3. Уявіть, що вам трапилися пошкоджені давні рукописи, де вціліли тільки окремі слова й малюнки. Висловте припущення, про що йшлося в тексті.

1) Степові кургани, цар, сцени життя та побуту

Ідеться про пектораль скіфського царя з кургану Товста Могила.

2) Київська Русь, військові походи, «Хочу на Вас іти…»

Літопис «Повість минулих літ »

3) Запорізька Січ, султан Сулейман, «Візьміть Байду добре в руки…»

Історична «Пісні про Байду».

Складіть троє подібних завдань за матеріалами підручника (без малюнків). Запропонуйте однокласникам «прочитати» фрагменти текстів.

1. «одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь.», легенда чи переказ, місто Київ.Вступ до історії Власов 5 клас 2018

Вирушаючи в подорож у минуле

§ 1. Вступ. Що таке історія, або Мандрівка в минуле

РОЗДІЛ 1. ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

§ 2. Відлік часу в історії, або Його величність час

§ 3. Історико-культурні епохи, або Від миті до вічності

§ 4. Лічба років в історії, або Як розв’язувати хронологічні задачі. Практичне заняття 1

Гра-узагальнення «За брамою вічності»

РОЗДІЛ 2. ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

§ 5. Чи можна побачити минуле, або Історія на карті

§ 6. Від краю до краю, або Україна на картах упродовж історії 

§ 7. Навчаймося роботи з картами, або Контурні карти на уроці історії. Практичне заняття 2

Гра-узагальнення «З усіх усюд»

РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

§ 8. Коли речі починають говорити, або Що таке археологія

§ 9. Провідники в минуле, або Писемні джерела історії

§ 10. На крилах пісні, або Усні джерела історії

§11. Довіряй, але перевіряй, або Як опрацьовувати історичне джерело. Практичне заняття 3

§ 12. Родинне дерево, або Про що можна довідатися із сімейного фотоальбому. Практичне заняття 4

Гра-узагальнення «Свідки минулого»

РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

§ 13. Відома і чута в усіх кінцях землі, або Пам’ятники найвизначнішим діячам Київської Русі та Галицько-Волинської держави

§ 14.1 слава, і воля, або Українське козацтво в народній пам’яті

§ 15. Буремні роки, або Українська революція 1917-1921 рр

§ 16. Жнива скорботи, або Голодомор як геноцид українського народу

§ 17. Маки пам’яті, або Україна у Другій світовій війні

§ 18. Під високочолим небом, або Україна незалежна

§19. Крилатим ґрунту не треба, або Про що і про кого розповідає історія рідного краю. Практичне заняття 5

§ 20. На сторожі пам’яті, або Які історичні пам’ятки рідного краю розповідають про минуле. Практичне заняття 6

Гра-узагальнення «Жива пам’ять»

РОЗДІЛ 5. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

§ 21. За літописним рядком, або Як історики досліджують княжу добу

§ 22. Щоб козацька слава повік не пропала, або Як історики досліджують козацьку добу

§ 23. Сторіччя ідей, або Хто заклав підвалини української історичної науки

§ 24.1 словом, і пензлем, або Чим відрізняється наукове й мистецьке осмислення минулого. Практичне заняття 7

РОЗДІЛ 6. УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

§ 25. Садок вишневий коло хати, або Що визначало впродовж історії заняття мешканців українських сіл

§ 26. За міськими брамами, або Як упродовж історії змінилося життя в містах

§ 27. Усе має минуле, або Як винаходи змінюють буденне життя

§ 28. Світло науки та знання, або Якою впродовж історії була освіта і як наукові знання впливали на буденність

§ 29. Подорож триває, або Пригадаймо найважливіше. Практичне заняття 8

История Украины 5 класс Власов 2013

Глава 1. ОТКУДА И КАК ИСТОРИКИ УЗНАЮТ О ПРОШЛОМ

§ 1. Путешествие начинается, или Истоpия как наука

§ 2. Его величество Время, или Что такое хронология

§ 3. Когда вещи начинают говорить, или Что такое археология

§ 4. Знакомые незнакомцы, или История в символах и знаках

§ 5. Проводники в прошлое, или Письменные источники в истории

§ 6. Семейное древо, или О чем можно узнать из семейного фотоальбома

§ 7. Не просто слова, или Язык как источник знаний о прошлом

§ 8. Загадочные названия, или Какие названия в родном городе (селе) напоминают о прошлом

§ 9. На крыльях песни, или История и фольклор

§ 10. Можно ли увидеть прошлое, или История на карте

Глава 2. О ЧЕМ И О КОМ РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ

§ 11. Безымянные и известные герои, или Люди в истории

§ 12. Битвы, путешествия, открытия, или События в истории

§ 13. Хлеб насущный, или Жизнь во времена Киевской Руси

§ 14. Известная и слышимая во всех концах земли, или Самые выдающиеся события Киевской Руси

§ 15. И слава, и воля, или Украинское казачество в битвах и походах

§ 16. Садок вишневый возле хаты, или Украинское седо и город в 18–19 вв.

§ 17. Свет науки и знания, или Первые университеты в Украине

§ 18. Бурные годы, или Украинская революция и первые десятилетия большевистской власти

§ 19. И снова бой, или Украина во Второй мировой и Великой Отечественной войнах

§ 20. В современной Украине, или Украина независимая

§ 21. Песенный край азарта и труда, или О чем и о ком рассказывает история родного края

Глава 3. ПОЧЕМУ ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ СЧИТАЮТСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ

§ 22. Воздавая хвалу Богу, или Самые известные храмы Украины

§ 23. Богоподобные лики, или Иконы как исторические памятники

§ 24. Источники мудрости, или Книги и миниатюры

§ 25. Каменная летопись, или Крепости, замки и дворцы Украины

§ 26. Городские тайны, или Улицы и площади Украины как свидетели прошлого

§ 27. Под зеленым шатром, или Парки и сады Украины

§ 28. На страже памяти, или Какие исторические памятники родного края рассказывают о прошлом

§ 29. Путешествие продолжается, или Вспомним о самом важном

ВПР История 5 класс 2021 год: сайт, ответы, Синева, ГДЗ

ВПР (Всероссийские проверочные работы) — это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам с целью оценить уровень подготовки школьников с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта.

Содержание статьи

ВПР по предмету История для учеников 5 класса начали проводить с 2016 года. Новую демонстрационную версию проверочной работы вы найдете в конце статьи.

Работа проводится в любой день с 30 марта по 10 апреля. На решение заданий по предмету «История» даётся 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает в себя 8 заданий.

На нашем сайте вы всегда сможете найти актуальное расписание ВПР для 4,5,6,7 и 11 классов, взятое с официального сайта ФИПИ.

Ответы находятся в конце самой демоверсии. Но, стоит помнить, что данный образец выкладывается лишь в ознакомительных целях и для тренировки.

Что делать, если не получается решить ВПР по Истории за 5 класс?

Вы не уверены в своих силах и успешной сдаче работы по Истории – закажите решение на нашем сайте. Не обязательно списывать, заказать решение можно также для того, чтобы сверить свои ответы и ход решения с правильными. Вы будете уверены в успешной сдаче ВПР, получите хороший балл и продолжите обучение в школе.

Как подготовиться?

К ВПР рекомендуем готовиться по учебнику Синевой для 5 класса по предмету История. В нем содержатся типовые задания и примеры решения. Пособие содержит всю необходимую информацию и, при должном усердии, поможет сдать ВПР по Истории.

Подготовка к ВПР по Истории безусловно важна. Помимо тренировок в школе и по учебнику Синевой, следует заниматься дома. Хорошей практикой будет пройти тестирование за 2021 год, попытать силы на демо-версии экзамена и оценить свои возможности.

Скачать ГДЗ ВПР Т.С. Синева История 5 класс с ответами

Скачать и ознакомиться с учебником вы можете, кликнув по ссылке «Скачать» в таблице. В таблице мы постарались представить несколько вариантов ГДЗ с ответами.

ВПР 2021 год. История. 5 класс. Варианты с ответами

Как дополнительный вариант подготовки, можно вернутся к проверочной работе за предыдущий год и прорешать ее, после сопоставив свои ответы с уже известными.

№ ВариантаОтвет
Вариант 1Ответы 1
Вариант 2Ответы 2
Вариант 3Ответы 3
Вариант 4Ответы 4
Вариант 5Ответы 5

Демо версия ВПР по Истории для 5 класс на 2021 год

ВПР 2020 по истории 5 класс реальные задания с ответами

Сохраните:

Официальные задания с ответами ВПР 2020 по истории 5 класс из которых будут составляться реальные варианты всероссийской проверочной работы для проведения с 14 сентября по 12 октября 2020 года.

P.S дату проведения ВПР школа выбирает самостоятельно

ВПР 2020 по истории 5 класс реальные задания:

Задание №7 во всех вариантах ВПР 2020 будет выглядеть так: назовите один факт из истории Вашего региона, благодаря которому Ваш регион стал известен всей стране.

Задание №8 во всех вариантах ВПР 2020 будет выглядеть так: какое значение имеет этот исторический факт для истории Вашего региона, или нашей страны, или мира в целом?

ВПР 2020 по истории 5 класс ответы для заданий:

История 5 класс ВПР 2020 вариант демоверсии ответы и задания:

История 5 класс ВПР 2020 вариант демоверсии ответы и задания

Некоторые задания ВПР 2020 по истории 5 класс:

Прочтите отрывок из легенды и определите, к какой из данных тем он относится. В ответе напишите букву, которой обозначена эта тема.

1)«У царя этого племени родился первенец, которому дали имя Гаутама. На седьмой день после рождения сына умерла его мать. Отец решил посвятить свою жизнь сыну. Он приказал огородить дом высокой стеной, чтобы ничто не могло смутить юную душу. В ворота пропускали только красивых и хорошо одетых людей. Прожив 29 лет, став мужем и отцом, Гаутама ни разу не выходил за ворота и наивно полагал, что всюду живут также беззаботно, как он. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что старость неизбежна. Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти и решил стать отшельником. Долго странствовал он, голодал и терпел лишения. И однажды, когда он сидел под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому размышлению, он обрёл мудрость».

Перечень тем:

А) шумерские города-государства

В) Древний Египет

Б) Древняя Индия

Г) Древняя Греция

2)Сторож уста открыл в вещает, Обращается он к великой Иштар: «Постой, госпожа, не сбрасывай двери, Обожди ты снаружи, внутрь я войду, Доложу твоё имя царице Эрешкигаль». Входит сторож, вещает Эрешкигаль: «Сестра твоя это, Иштар, стоит у дверей, Корчемница это великих пиров, Возмутившая воды пред Эа-царём».

Перечень тем:

 • А) Древний Египет
 • В) Вавилонское царство
 • Б) Финикия
 • Г) Древняя Палестина

3)О всё видавшем до края мира, О познавшем моря, перешедшем все горы, О врагов покорившем вместе с другом, О постигшем премудрость, о всё проницавшем: Сокровенное видел он, тайное ведал, Принёс нам весть о днях до потопа, В дальний путь ходил, но устал и смирился, Рассказ о трудах на камне высек, Стеною обнёс Урук ограждённый, Светлый амбар Эаны священной.

Перечень тем:

 • А) Древняя Индия
 • В) Шумерские города-государства
 • Б) Древняя Греция
 • Г) Древний Китай

4)Уста отверз, государю Мардуку он вещает: «Государь Мардук, пока в тот дом не войдёшь, А Огнь одежды твои не очистит и к себе ты не вернёшься, До тех пор буду править, укреплю уставы земли и неба, Поднимусь в небеса. Дам приказ Игигам, В Бездну спущусь, подчиню Ануннаков, В Страну без Возврата верну демонов злобных, Над ними взмахну моим грозным оружьем. Злому ветру, как птице, сломаю крылья. К дому, куда войдёшь ты, государь Мардук, По бокам ворот Ану и Энлиля, как быков положу я».

Перечень тем:

 • А) Вавилонское царство
 • В) Древняя Индия
 • Б) Древняя Палестина
 • Г) Древняя Греция

5)Когда Давид принёс показать Саулу голову убитого им Голиафа, Саул спросил его: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я — сын Иессея, который живёт в Вифлееме». При разговоре присутствовал Ионафан, сын царя Саула. Он был рослым и мужественным юношей. Ионафан от души полюбил Давида и заключил с ним дружеский союз. В знак этого союза он подарил Давиду свою одежду, пояс, меч и лук. Давид также полюбил Ионафана. Однако Саулу не нравилась их дружба. Когда Давид убил Голиафа, то народ прославлял его, восклицал: «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» Услышав эти песни, Саул очень огорчился, потому что он жаждал славы только для себя. С тех пор он стал завидовать Давиду и хотел убить его. Однажды, когда злой дух возмущал его, и Давид играл перед ним на гуслях, Саул бросил в него копьё, но Давид, уклонившись от него, спасся.

Перечень тем:

 • А) Древний Рим
 • В) Персидская держава
 • Б) Древний Китай
 • Г) Древняя Палестина

6)Рука об руку с ним шла его верная супруга Изида. Между дикими растениями поля она отыскала пшеницу и ячмень, научила людей хлебопашеству, а Осирис изобрёл хлебопечение… Маленький город Тапе, т. е. Фивы, скоро расстроился, украсился храмами и дворцами, и со временем вырос в стовратую столицу страны… И вот, однажды, царь позвал к себе супругу свою Изиду, сына своего Гора и своего брата Сета и сказал: — Вы видите, народ мой счастлив и уже не нуждается в моём личном присутствии; поэтому я хочу уйти и дать другим народам то, что делает добрыми и счастливыми. Ты, моя Изида, остаешься царицей страны и носи высшее достоинство в продолжение моего отсутствия; но на твои плечи, брат мой Сет, возлагаю я всю тяжесть правления заботы о моей жене и моём ребёнке. И так поступай, чтобы с честью предстать предо мною, когда я вернусь!

Перечень тем:

 • А) Древняя Греция
 • В) Ассирийское государство
 • Б) Древняя Палестина
 • Г) Древний Египет

7)Перед отплытием в далёкую Колхиду Ясон объездил всю Элладу, созывая славных героев в далёкий поход. Все обещали помочь Ясону. Среди них находились знаменитый певец Орфей, крылатые сыновья Борея, братья Кастор и Полидевк, Геракл, Линкей, Адмет, сын Пелия Акает, друживший с Ясоном, и много других отважных мужей. Вот собрались наконец смелые мореплаватели в Иолке. За это время был построен у подножия горы Пелион под руководством Афины, благоволившей к Ясону, большой крепкий пятидесяти вёсельный корабль. Строил его знаменитый строитель Арг, и назван был тот быстроходный корабль «Арго», а герои, собравшиеся плыть на нём, — аргонавтами. Вделала Афина в корму корабля кусок священного дуба из рощи оракула Додоны, и взяла под свою защиту аргонавтов могущественная Гера, которая была благодарна Ясону за то, что он однажды зимой перенёс её на плечах через реку.

Перечень тем:

 • А) Древний Египет
 • В) Древняя Греция
 • Б) Древний Рим
 • Г) Древний Китай

8)Там они снова вошли в речное устье и вновь принесли жертвы. Но бог опять отверг жертвоприношение. И пришлось тирийцам вернуться несколько назад. Они остановились у небольших островков около самого побережья. На этот раз жертвоприношение оказалось удачным. Узнав волю Мелькарта, жители Тира, вышедшие из него, огородили место на острове и внутри ограды построили город. И назвали они его Гадиром, что означает «огороженное место» или «крепость». На противоположном конце этого же острова финикийцы воздвигли храм Мелькарта.

Перечень тем:

 • А) Финикия
 • В) Древний Рим
 • Б) Шумерские города-государства
 • Г) Древняя Индия

9)С этих пор Саул стал скучать, сердиться и браниться. Редко выдавался час, когда он был спокоен. Заметили это придворные и говорят Саулу: — Что это с тобою? Ты теперь совсем не так весел, как прежде. Позволь, мы приведём к тебе человека, который бы играл пред тобою на арфе, чтобы развеселить тебя. Саул согласился: — Хорошо! Поищите такого человека, который хорошо играет и приведите ко мне. Царедворцы отвечали: — Да мы уже нашли такого человека в Вифлееме. Его зовут Давидом. Славно играет он на арфе. Да и сам по себе он д

Полка исторической литературы для 5 классов

 • Домой
 • Мои книги
 • Обзор ▾
  • Рекомендации
  • Награды Choice
  • Жанры
  • Подарки
  • Новинки
  • Списки
  • Изучить
  • Новости и интервью
  • 4
    26 Жанры
   • Бизнес
   • Детский
   • Кристиан
   • Классика
   • Комиксы
   • Поваренные книги
   • Электронные книги
   • Фэнтези
   • Художественная литература
   • Графические романы
   • Историческая фантастика
   • История
   • Ужасы Музыкальные истории
   • Тайна
   • Документальная литература
   • Поэзия
   • Психология
   • Романтика
   • Наука
   • Научная фантастика
   • Самопомощь
   • Спорт
   • Триллер
   • Путешествия
   • Молодые люди
   1 90 Больше жанров 025
  • Сообщество ▾
   • Группы
   • Обсуждения
   • Цитаты
   • Спросите автора
  • Войти
  • Присоединиться
  Зарегистрироваться
  • Профиль
  • Посмотреть профиль
  • Друзья
  • Группы
  • Обсуждения
  • Комментарии
  • Задача по чтению
  • Kindle Заметки и основные моменты
  • Цитаты
  • Любимые жанры
  • Рекомендации друзей
  • Настройки учетной записи
  • Справка
  • Выйти
  • Мои книги
  • Просмотр ▾
   • Рекомендации
   • Награды Choice Awards
   • Жанры
   • Подарки
   • Новые выпуски
   • Списки
   • Изучить
   • Новости и интервью

  • Новости и интервью 04
  • Детская
  • Христиан
  • Классика
  • Комиксы
  • Поваренные книги
  • Электронные книги
  • Фэнтези
  • Художественная литература
  • Графические романы
  • Историческая фантастика
  • История
  • История Музыка
  • Документальная литература
  • Поэзия
  • Психология
  • Романтика
  • Наука
  • Научная фантастика
  • Самопомощь
  • Спорт
  • Триллер
  • Путешествия
  • Молодежь
    54
     54 Главная

     Неделя российского кино и премия Golden Unicorn Awards (в ​​настоящей политике совместно именуются Perkon Productions, 3D Line Ltd.»,« Неделя российского кино »,« RFW »,« Golden Unicorn Awards »,« GUA »,« мы »,« нас »и« наши ») стремится защищать собираемую нами информацию, которая идентифицирует вас как личность (ваша личные данные). Мы понимаем, что ваша информация важна для вас и что у вас могут быть проблемы. Мы разработали эту политику конфиденциальности, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию о том, как мы обрабатываем вашу личную информацию, почему мы ее обрабатываем и какие шаги мы предпринимаем для ее защиты. Мы можем обновить эту политику конфиденциальности, когда наши меры безопасности изменятся, и мы рекомендуем вам регулярно проверять эту страницу.Настоящая политика действует с 24 мая 2018 года.

     Вам не нужно сообщать всю информацию, указанную ниже, но могут быть некоторые из наших услуг, которые вы не сможете использовать в полной мере, если вы решите скрыть информацию.

     Perkon Productions (3D Line Ltd.) ежегодно проводит Неделю российского кино и награду Golden Unicorn Awards. Мы некоммерческая организация.Perkon Productions — торговое название компании 3D Line Ltd., регистрационный номер 05979154, зарегистрированная 26 октября 2006 г., адрес: 61B Stanhope Gardens, Лондон, SW7 5RE, Великобритания.

     Контактные данные участников Недели российского кино и премии Golden Unicorn:
     Perkon Productions
     3D Line Ltd
     61B Stanhope Gardens, Лондон, SW7 5RE
     Вы можете связаться с нами по электронной почте [email protected]
     Если вы хотите поговорить с кем-нибудь о своей личной информации и ее использовании, обратитесь к основателю @ russianfilmweek.орг.

     Билетная система и онлайн-аккаунты
     Eventbite — наш официальный продавец билетов, и они продают билеты на наши мероприятия через веб-сайт https://www.eventbrite.co.uk/o/perkon-productions-12146931458.

     Они создают для вас онлайн-учетную запись как часть процесса бронирования, и эта учетная запись размещается на их платформе.

     Как мы собираем вашу личную информацию
     Мы собираем вашу личную информацию способами, которые вы ожидаете, когда вы взаимодействуете с Неделей российского кино и Golden Unicorn Awards, например, когда вы бронируете билет на одно из наших мероприятий, присоединяетесь к нам в качестве участника или используете наш веб-сайт.

     Личная информация, которую мы собираем
     Мы собираем только ту личную информацию, которая необходима для удовлетворения наших деловых потребностей и предоставления вам запрошенных вами услуг.

     Как мы используем вашу личную информацию
     Мы собираем личную информацию от вас, если у нас есть для этого действительное правовое основание, например, для выполнения контракта, который у нас есть с вами, или потому, что вы дали свое согласие на обмен.Мы всегда будем объяснять вам наши цели сбора личной информации в момент сбора и сообщим вам, если наши цели изменятся. Мы полагаемся на ваше согласие на наши маркетинговые коммуникации. Для наших заказчиков, участников и спонсоров мы должны будем отправить ряд служебных писем, связанных с контрактами на продажу и членство.

     Как мы делимся вашей личной информацией.
     У нас есть четкие соглашения со всеми нашими поставщиками услуг, которые обрабатывают вашу личную информацию от нашего имени.Они будут использовать вашу личную информацию только для целей, которые мы указываем и как указано в этой политике конфиденциальности.

     Управление вашей личной информацией, которую мы храним
     Мы стремимся предоставить вам контроль над личной информацией, которую вы передаете нам. Вы можете обновлять свою личную информацию и управлять ею по-разному. Управлять своей информацией так же просто, как делиться ею.

     Печенье
     Файлы cookie — это текстовые файлы, содержащие небольшие объемы информации, которые загружаются на ваше устройство при посещении веб-сайта.Затем файлы cookie отправляются обратно на исходный веб-сайт при каждом последующем посещении или на другой веб-сайт, который распознает этот файл cookie. Файлы cookie полезны, потому что они позволяют веб-сайту отличать вас от других пользователей, что помогает обеспечить вам удобство при просмотре этого веб-сайта.

     Безопасность
     Мы серьезно относимся к защите вашей информации. Наши основные системы, включая наши внутренние системы, используют серверы, расположенные в Великобритании.Ваша личная информация также может быть передана обработчикам данных в США. Мы работаем только с процессорами из США, которые сертифицированы и соответствуют требованиям Privacy Shield между ЕС и США или могут обеспечить сопоставимый уровень безопасности данных, соответствующий требованиям европейского закона о защите данных.

     Удержание
     Мы будем собирать и хранить вашу личную информацию только для достижения наших целей, изложенных в этой политике конфиденциальности.

     Ваш выбор и права
     Вы можете делать выбор и пользоваться своими правами в отношении личной информации, которую мы храним о вас. Эта политика конфиденциальности была опубликована 24 мая 2018 года.

     © Perkon Productions

     Covid-19 были запланированы для установления нового мирового порядка |

     1. Врачи заявляют, что пандемия была запланирована

     Группа из более чем 500 врачей в Германии под названием «Врачи для информации» сделала шокирующее заявление во время национальной пресс-конференции: (1)

     «Паника, связанная с короной. игра.Это жульничество. Мошенничество. Пора нам понять, что мы находимся в эпицентре глобального преступления ».

     Эта большая группа медицинских экспертов издает медицинскую газету тиражом 500 000 экземпляров каждую неделю, чтобы информировать общественность о массовой дезинформации, распространяемой в массовом порядке. СМИ.

     Они также организуют массовые акции протеста в Европе, например, 29 августа 2020 года, когда 12 миллионов человек зарегистрировались, а несколько миллионов действительно пришли.

     Почему более 500 врачей говорят, что пандемия является глобальным преступлением? Что они знают, а мы нет?

     Один из многих протестов против «пландемии», который вы не увидите в основных СМИ

     2.Сотни испанских врачей заявили, что пандемия запланирована

     В Испании группа из 600 врачей под названием «Врачи за правду» сделала аналогичное заявление во время пресс-конференции.

     Врачи за правду, Испания

     «Covid-19 — это ложная пандемия, созданная в политических целях. Это мировая диктатура под оправданием с точки зрения санитарии. Мы призываем врачей, средства массовой информации и политические власти прекратить эту преступную операцию, распространяя правду ». (2)

     Германия и Испания — лишь два примера.Подобные большие группы из сотен медицинских экспертов существуют в странах по всему миру.

     В США документальный фильм PLANDEMIC, в котором COVID-19 разоблачается как преступная операция, поддерживают более 27 000 врачей!

     Почему эти тысячи медицинских работников по всему миру называют пандемию преступлением? К какой информации они имеют доступ, чего мы не получаем из основных средств массовой информации?

     Я предлагаю вам непредвзято взглянуть на следующие факты, а затем прийти к собственным выводам…

     3.В 2015 году был запатентован метод тестирования на… COVID-19

     В 2015 году «Система и метод тестирования на COVID-19» были запатентованы Ричардом Ротшильдом совместно с правительственной организацией Нидерландов.

     Вы это уловили? В 2015 году — за четыре года до того, как болезнь вообще появилась — был разработан метод тестирования на COVID-19. (2B)

     Сделайте глубокий вдох и позвольте этому немного погрузиться…

     4. Миллионы наборов для тестирования COVID-19, проданных в 2017 и 2018 годах

     Как мы знаем, в Китае появилась новая болезнь COVID-19 ближе к концу 2019 года.Поэтому он был назван COVID-19, что является аббревиатурой от Corona Virus Disease 2019 .

     Данные World Integrated Trade Solution, однако, показывают нечто удивительное:

     «в 2017 и 2018 годах, за два года до COVID-19, по всему миру были распространены сотни миллионов наборов для тестирования на COVID-19».

     ‘Быстро! Hide It !! »

     Эти непонятные данные были обнаружены кем-то 5 сентября 2020 года, опубликовав их в социальных сетях.На следующий день он стал вирусным по всему миру.

     6 сентября WITS внезапно изменил первоначальное обозначение «COVID-19» на расплывчатое «Наборы для медицинских тестов».

     Это запрещено в торговле, потому что вы всегда должны быть конкретными. Существует множество видов тест-наборов на разные заболевания.

     Тот факт, что они удалили спецификацию «COVID-19» после того, как эти данные стали известны во всем мире, доказывает, что они не хотят, чтобы кто-либо знал об этом.

     Однако они забыли удалить одну деталь: код продукта для этих «Наборов для медицинских тестов» — 300215, что означает «Наборы для тестов на COVID-19».

     Их сокрытие произошло слишком поздно: эта важная информация была раскрыта и раскрывается миллионами во всем мире. Вы можете скачать PDF-файл с исходными данными этого сайта.

     За два года до вспышки COVID-19 США, ЕС, Китай и страны по всему миру начали экспортировать миллионы диагностических инструментов для … COVID-19, болезни, которой якобы тогда даже не существовало .

     6.«Проект» COVID-19 запланирован до 2025 года

     Всемирный банк показывает, что COVID-19 — это проект, который планируется продолжить до… конца марта 2025 года! Так что намерение состоит в том, чтобы продолжить его еще ПЯТЬ ЛЕТ . (2C)

     7. Энтони Фаучи гарантировал пандемию в течение следующих двух лет

     В 2017 году Энтони Фаучи сделал очень странное предсказание с еще более странной уверенностью.

     Фаучи с полной уверенностью объявил, что в течение первого срока президентства Трампа обязательно произойдет внезапная вспышка инфекционного заболевания.

     Вот что он сказал: (3)

     «НЕТ ВОПРОСОВ, что будущая администрация в области инфекционных заболеваний столкнется с трудностями.

     «Будет СЮРПРИЗНЫЙ ВЗРЫВ. Ни у кого нет Сомнений ».

     Как мог Фаучи гарантировать внезапную вспышку болезни в течение первого срока администрации Трампа? Что он знал, чего не знаем мы?

     8.Билл и Мелинда Гейтс гарантировали неминуемую глобальную пандемию

     В 2018 году Билл Гейтс публично объявил, что надвигается глобальная пандемия, которая может унести с лица земли 30 миллионов человек. Он сказал, что это, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия. (4)

     Мелинда Гейтс добавила, что искусственно созданный вирус представляет наибольшую угрозу для человечества, а также заверила, что в ближайшие годы он ударит по человечеству. (5)

     «Глобальная пандемия НА ЭТОМ ПУТИ. ИНЖЕНЕРНЫЙ ВИРУС — величайшая угроза для человечества.Это произойдет в СЛЕДУЮЩЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ. »- БИЛЛ ГЕЙТС, в 2018 году

     Пусть их выбор слов на мгновение отзовется у вас в голове…

     Они утверждают, что густонаселенность мира гарантирует неизбежное глобальное развитие. пандемия.

     Но давайте будем честными: большая часть земли необитаема . Просто пролетите над Америкой на самолете и посмотрите в окно. Большую часть времени вы видите пустое пространство с несколькими городами то тут, то там. Большая часть Соединенных Штатов все еще широко открыта и пуста .

     То же самое и со всем остальным миром.

     Австралия, Россия, Индия, Китай, Америка, Африка … это по большей части дикая природа . Наша планета не так населена, как хочет, чтобы мы думали, Билл Гейтс. Эта карта мира ясно показывает это…

     Большая часть Земли полностью лишена человеческого присутствия. Таким образом, идея о том, что мир сильно перенаселен и поэтому неизбежно приведет к неизбежной глобальной пандемии, является ложью.

     [Силы, которых не должно быть, также используют этот предлог, чтобы оправдать сокращение населения мира — i.е. депопуляция.]

     Гейтс также заявлял, что авиаперелеты наверняка вызовут глобальную пандемию. Но в прошлом веке бесчисленное количество людей путешествовали на самолетах.

     Это привело к постоянным вспышкам глобальных пандемий? Конечно, нет!

     Их аргументы, почему они гарантировали глобальную пандемию в ближайшие несколько лет, ложны. Так что же является их реальной основой для таких гарантированных прогнозов?

     9. Практика против пандемии

     За несколько месяцев до вспышки Билл Гейтс — первый в мире дилер вакцины — организовал мероприятие в Нью-Йорке.Угадайте, о чем все это было? Это были «учения по пандемии коронавируса».

     Да, вы правильно прочитали:

     Билл Гейтс организовал учения по борьбе с пандемией коронавируса прямо перед тем, как это произошло!

     На большом дисплее в аудитории вы видите напечатанный текст: «Нам нужно подготовиться к событию, которое перерастет в пандемию». Это мероприятие по пандемии было названо Event201 и проводилось в октябре 2019 года, буквально прямо перед началом пандемии. вспышка.

     Они пришли к выводу, что все человечество должно быть вакцинировано…

     10.Волнение по поводу продажи вакцин в следующем году

     Вскоре после этого «упражнения по борьбе с пандемией коронавируса» Билл Гейтс написал в Твиттере:

     «Я особенно взволнован тем, что следующий год может означать для одной из лучших покупок в области здравоохранения в мире. : вакцина.» — Билл Гейтс, 19 декабря 2019 г.

     Подумайте об этом: дилер вакцины номер 1 в мире гарантирует, что в ближайшие несколько лет произойдет глобальная пандемия, а его жена сказала, что мы все должны опасаться искусственно созданного вируса, который «в пути».Затем они организуют учения в связи с надвигающейся глобальной пандемией и говорят, что вакцины будут единственным решением. Затем Билл Гейтс пишет в Твиттере, как он взволнован продажей вакцин в следующем году. Сразу после этого разразилась объявленная пандемия.

     Действительно, Билл Гейтс сразу же заявляет, что единственное решение для человечества — это купить его вакцины…

     11. Пандемия коронавируса 2020 г., предсказанная в 2013 г.

     Еще в 2013 году музыкант написал песню под названием PANDEMIC. В своих текстах он описал глобальную пандемию, которая убивает миллионы, разрушает экономику и вызывает беспорядки.

     Его песня буквально очень подробно описывала то, что мы видим в нашем мире сегодня, семь лет спустя.

     Он даже упомянул точный год пандемии: 2020 год, и конкретный тип вируса: коронавирус. (6)

     Это строчка в его текстах из 2013 года:

     ‘2020 в сочетании с CoronaVirus, складывание тел.’

     В этой песне также предсказывались беспорядки, которые сейчас бушуют по всей Америке:

     ‘The State беспорядки, используя улицу снаружи.Он идет к вам в окна ».

     Откуда этот музыкант мог знать в 2013 году, что пандемия коронавируса разразится в 2020 году и что во время этой пандемии вспыхнут беспорядки? Он объясняет:

     «Я проводил исследование еще в 2012 году и читал так называемые« теории заговора ». Вы знаете, те расследования, которые СМИ не хотят, чтобы мы расследовали. Согласно этим теориям, пандемии должны были произойти в период с 2020 по 2030 годы. Поэтому я написал об этом песню Pandemic.’

     12. Совет по мониторингу глобальной готовности в сентябре 2019 г .: «Готовьтесь к глобальной пандемии коронавируса»

     В сентябре 2019 г. — также прямо перед вспышкой — Совет по мониторингу глобальной готовности выпустил отчет под названием «Мир в мире». Риск ».

     В нем подчеркивается необходимость быть готовым к… вспышке коронавируса!

     На обложке отчета — изображение коронавируса и людей в масках.

     В отчете мы читаем следующий интересный абзац:

     «Организация Объединенных Наций (включая ВОЗ) проводит по крайней мере два общесистемных тренинга и имитационных учений, в том числе одно для освещения преднамеренного высвобождения смертельного респираторного патогена».

     Вы это заметили?

     Они практикуют преднамеренное высвобождение смертельного респираторного патогена.

     13. Объявлена ​​вспышка в Китае

     В 2018 Институт моделирования заболеваний снял видео, в котором они показывают вирус гриппа, происходящий из Китая, из района Ухань и распространяющийся по всему миру, убивая миллионы людей. .Они назвали это «Имитацией глобальной пандемии гриппа». Именно это и произошло два года спустя.

     Почему они сказали, что это будет из Китая? Почему не в Африке, где гораздо больше болезней? Или почему не Южная Америка? Или Индия? Откуда они могли знать, что из Китая будет приходить вирус гриппа, и даже указать Ухань как место происхождения, которое заразит весь мир?

     Откуда взялся вирус? Одним из ведущих мировых экспертов по биологическому оружию является доктор А.Фрэнсис Бойл. Он убежден, что это произошло из лаборатории биологического оружия в Ухане, уровень лаборатории биобезопасности 4.

     Этот объект специализируется на разработке… коронавирусов!

     Они берут существующие вирусы и превращают их в «оружие», то есть делают их гораздо более опасными для использования в качестве биологического оружия.

     В следующем двухминутном видеоролике вы видите, как представитель администрации Трампа, эксперт по биологическому оружию доктор Фрэнсис Бойл и президент Трамп рассказывают о том, как этот вирус появился из лаборатории в Ухани.

     Доктор Ли-Мэн Янь, китайский вирусолог (доктор медицинских наук), бежала из страны, оставила работу в престижном гонконгском университете и стала осведомителем. Она появилась на британском телевидении, где она заявила, что SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, был создан китайскими учеными в лаборатории , и она представила доказательства в поддержку своих заявлений. Вы можете узнать больше по теме ЗДЕСЬ.

     А теперь самое интересное:

     14. В 2015 году Энтони Фаучи подарил этой лаборатории 3,7 миллиона долларов.

     Вот представьте: тот же человек, который гарантировал внезапную вспышку вируса в следующие два года, отдал почти 4 миллиона долларов лаборатории, разрабатывающей коронавирусы.

     В коротком ролике ниже вы можете увидеть, как журналист спрашивает президента Трампа об этом гранте, предоставленном Фаучи лаборатории Ухани.

     Однако в Ухане есть больше вариантов, откуда мог возникнуть этот вирус. Некоторые считают, что он поступил из Уханьского института вирусологии, где также работают над созданием оружия для коронавирусов.

     15. Китайские биологические эксперименты по заражению людей коронавирусом раскрыты в 2015 году Итальянские государственные СМИ

     Пять лет назад итальянская государственная медиакомпания RAI — Radiotelevisione Italiana — разоблачила темные усилия Китая по борьбе с вирусами.

     Видео, которое транслировалось в ноябре 2015 года, показало, как китайские ученые проводят биологические эксперименты с вирусом SARS, который, как считается, является коронавирусом, полученным от летучих мышей и мышей, и спрашивает, стоит ли рисковать, чтобы иметь возможность модифицировать вирус для совместимости с человеческими организмами.

     Ниже транскрипция итальянской трансляции, переведенная на английский язык:

     Китайские биологические эксперименты

     Китайские ученые создали легочный супервирус из летучих мышей и мышей только для исследовательских целей, но в этом есть много сомнительных аспектов. Стоит ли рисковать? Конечно, это эксперимент, но он вызывает беспокойство.

     Это беспокоит многих ученых: это группа китайских исследователей связывает белок, взятый от летучих мышей, с вирусом SARS, острой пневмонией, полученным от мышей.

     В результате получился суперкоронавирус, который может поразить людей. — (Источник здесь, где вы можете прочитать больше)

     16. Предсказанные фильмы Пандемия коронавируса

     Прогностическое программирование — это процесс информирования населения о событиях, которые скоро произойдут.

     За последние годы снято несколько фильмов и телесериалов о … глобальной пандемии коронавируса!

     Фильм « Dead Plague» изображает глобальную пандемию коронавируса и даже упоминает гидроксихлорохин в качестве лекарства.

     Другой фильм под названием ‘ Contagion ‘ показывает, как коронавирус распространяется по всему миру в результате социального дистанцирования, масок для лица, блокировки, мытья рук и т. Д.

     В этих фильмах детально предсказано буквально все, что мы видим сейчас.

     17. Пандемия во время летних Олимпийских игр 2012 года

     Говоря о прогностическом программировании: во время показа открытия летних Олимпийских игр в 2012 году пандемия коронавируса разыгралась на глазах всего мира.

     Десятки больничных коек, большое количество медсестер, ставших марионетками контролирующей системы, смерть таится повсюду, демонический гигант поднимается над миром, и весь театр был освещен таким образом, что с неба это выглядело как коронавирус.

     Почему Олимпийские игры показали пандемию коронавируса в своем первом шоу?

     18. Глобальная блокировка, прогнозируемая в 2008 году

     Автор и исследователь Робин де Руйтер предсказал в 2008 году, что произойдет глобальная блокировка.

     Он сказал, что целью этого будет создание нового мира авторитарного контроля.

     Поскольку многое из того, что он написал еще в 2008 году, сейчас происходит прямо у нас на глазах, эта книга была переиздана .

     19. Журналисты предсказали запланированную пандемию

     В 2014 году журналист-расследователь Гарри Вокс предсказал запланированную глобальную пандемию и сказал, почему «правящий класс» поступит так:

     «Они не остановятся ни перед чем, чтобы завершить свой инструментарий контроля. .Одной из вещей, которых не хватало в их арсенале, является карантин и комендантский час. План состоит в том, чтобы заразить им сотни тысяч людей и создать следующий этап борьбы ». (7)

     20.« Сценарий на будущее »

     Этот известный исследователь ссылается на известный документ Фонд Рокфеллера, в котором все, что мы видим сейчас, буквально предсказано с мельчайшими подробностями: глобальная пандемия, блокировки, крах экономики и установление авторитарного контроля.